Thuiswerken

Alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. Dat heeft ook gevolgen voor de provincie Groningen. Met dit bericht geven we meer uitleg wat dit besluit precies betekent.

Het Crisis Management Team (CMT) heeft besloten dat de situatie waarin we zoveel mogelijk thuiswerken van kracht blijft tot en met dinsdag 28 april. Hierin volgen we de adviezen van de Rijksoverheid.  
Het belangrijkste uitgangspunt blijft dat de dienstverlening en bedrijfsvoering op het normale niveau blijven. Als het daarbinnen mogelijk is om thuis te werken dan doen we dat.

Wanneer kom je wel naar het werk?

De volgende situaties waarin je wel naar het provinciehuis of buitenlocatie komt, blijven gelden:

  • Je kunt je werk niet thuis doen. Denk bijvoorbeeld aan werk met speciale apparatuur of programmatuur, onderhoudswerk aan wegen en vaarwegen of systemen die alleen vanaf een locatie bediend kunnen worden, zoals bruggen en sluizen.
  • Je hebt een werkoverleg dat niet met digitale middelen zoals een mobiel groepsgesprek of Skype gehouden kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het bespreken van grote werktekeningen waar je met elkaar naar moet kijken.

Bij het werken op het provinciehuis of buitenlocatie houden we ons hoe dan ook aan de preventieve maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus. 

Facilitaire ondersteuning

Heb je onvoldoende middelen om thuis te kunnen werken? Neem dan contact op met je afdelingshoofd of teamcoördinator. Dan zoeken we naar een oplossing. Hierbij hebben we ook aandacht voor als je vanuit privacyoverwegingen je privé 06-nummer niet wilt geven. 

Vragen

We zijn ons ervan bewust dat dit bericht niet alle vragen beantwoordt. We blijven werken aan aanvullende informatie. Maar voor vragen kun je ook altijd terecht bij je afdelingshoofd of teamcoördinator.