Zorgvoorzieningen en regionale zorgprojecten

Hebt u als gemeente of zorgorganisatie plannen om de zorg in uw omgeving te verbeteren op de korte en lange termijn? Of wilt u een zorgvoorziening fysiek verbeteren en toekomstbestendig maken? Dan kunt u wellicht gebruik maken van deze subsidie.

AANVRAAG GESLOTEN

Het subsidieplafond is bereikt. Er is voor 2019 geen subsidiegeld meer beschikbaar.

Voor wie?

Voor gemeenten en zorginstellingen in de provincie Groningen.

Voorwaarden

  • Uw plan speelt in op de veranderende samenstelling van de bevolking, bijvoorbeeld door krimp en of de vergrijzing.
  • Uw plan verbetert de zorg in het gebied, bij voorkeur in meerdere regio’s en samen met andere partijen.
  • Het plan heeft draagvlak onder de bewoners, partners in de regio en andere betrokkenen.
  • Het plan is gebaseerd op een integrale zorgvisie.
  • Er zijn in ieder geval twee andere partijen naast de provincie die meefinancieren.
  • De financiering is na het verlenen van de subsidie sluitend of is dat in ieder geval binnen een jaar.

Voor de volledige voorwaarden van deze subsidie verwijzen wij naar de officiële regeling.

Maximale vergoeding

U kunt een bijdrage van 40% van de totale kosten van uw project aanvragen met een maximum van € 500.000.

Geen subsidie

• de vergoeding van exploitatie- en kapitaallasten;
• regulier onderhoud;
• een project dat al begonnen is.

Procedure

Om te weten of uw project of activiteit geschikt is voor deze subsidie, bespreekt u het project of de activiteit met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kijkt u of uw project/activiteit voor deze subsidie in aanmerking kunt komen. Ons subsidieloket brengt u in contact met de juiste medewerker van het team Leefbaarheid:

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

U kunt uw subsidie online aanvragen.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

  • Projectplan: een heldere omschrijving van het voorgenomen project of de voorgenomen activiteit(en) met het doel, het verwachte resultaat, de doelgroep en hoeveel mensen u denkt te bereiken.
  • Begroting: een overzicht van de kosten en de opbrengsten.
  • Het bedrag dat u bij ons aanvraagt.

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie. U ontvangt u van ons een brief als de aanvraag is goedgekeurd. Als u niet in aanmerking komt ontvangt u ook schriftelijk bericht. 

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als uw project of activiteit is afgerond, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. In de brief met ons subsidiebesluit staat welke stukken u moet meesturen.

Wanneer wij de 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag.

Als het project of de activiteit is verlopen zoals u heeft aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als het project of de activiteit niet overeenkomt met het project of de activiteit waarvoor u een aanvraag heeft gedaan. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met het subsidieadviesloket via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl