Transitiefonds Particuliere Woningvoorraad (lening)

Het Transitiefonds Particuliere Woningvoorraad wordt ingezet voor het bevorderen van een duurzame en toekomstbestendige woningvoorraad. Hebt u een woning in (zeer) slechte staat en wilt u de woning verbeteren, verduurzamen en levensloopbestendig maken? In aanvulling op bestaande regelingen op het gebied van woningverbetering komt u misschien in aanmerking voor een lening van het Transitiefonds.

Aanvraagperiode

U kunt tot 31 december 2019 het hele jaar uw aanvraag indienen.

Voor wie?

Voor eigenaren, eventueel georganiseerd in een vereniging of stichting, van koopwoningen.

Voorwaarden

  • Voordat u een aanvraag indient, is overleg met de provincie noodzakelijk.
  • De gemeente waar de woning zich bevindt, doet mee aan de regeling. Hierover kan de medewerker van de provincie u tijdens het overleg meer vertellen.
  • U hebt - na een gesprek met de provincie - met uw gemeente om de tafel gezeten en bent overeengekomen dat u in aanmerking wilt komen voor de regeling.
  • De gemeente neemt 50% van de cofinanciering voor haar rekening.

Een overzicht van de uitgebreide specifieke voorwaarden vindt u in de officiële regeling.

Maximale vergoeding

De minimale lening is € 2.500 met een maximum van € 25.000 en een looptijd van (maximaal) 15 jaar.

 

Procedure

Bespreek uw vraag om een lening eerst met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kunt u kijken of de lening geschikt voor u is. Wij adviseren u vervolgens over het doen van de aanvraag. U kunt contact opnemen met ons subsidieadviesloket. Zij brengen u in contact met de juiste medewerker:

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail:  subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn ) verzorgt de aanvraagprocedure, de financiële toets en verstrekt de lening. Regelingen op het gebied van woningverbetering van uw gemeente met de SVn vindt u op de webite van SVn. Daar vindt u ook de algemene voorwaarden voor een lening van SVn.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met het subsidieadviesloket via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl