Studiefonds: extra ondersteuning scholen

Het Provinciaal Studiefonds Groningen biedt scholen uit het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) financiële middelen voor huiswerkbegeleiding in coronatijd. Scholen kunnen hiermee extra ondersteuning bieden aan kinderen uit minima-gezinnen die op achterstand (dreigen te) raken door de coronamaatregelen. 

AANVRAAGPERIODE

De regeling loopt tot en met 31 december 2021.

BESCHIKBAAR BUDGET

Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds (SPGS) stelt een eenmalig budget beschikbaar van € 100.000.

Voor wie?

Scholen in het voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in de provincie Groningen.

Voorwaarden

  • De school kan een aanvraag doen voor extra huiswerkbegeleiding en wifi-versterkers.
  • De maximale bijdrage is € 200 per leerling voor extra huiswerkbegeleiding en € 75 voor een wifi-versterker.
  • De regeling is alleen voor leerlingen onder de 18 jaar uit het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de provincie Groningen.
  • Scholen in de gemeente Groningen komen niet in aanmerking (deze gemeente doet niet mee met het Studiefonds).
  • Scholen kunnen alleen financiering aanvragen voor leerlingen uit gezinnen die moeten rondkomen van een minimum inkomen.

Bekijk de uitgebreide voorwaarden in het document tijdelijke regeling.  

Hoe werkt het?

De uitvoering en het beschikbaar stellen van de middelen komt in handen van de scholen. De scholen doen een 'bulk' aanvraag voor het aantal leerlingen waarvan zij denken dat die in aanmerking komen. Scholen kunnen de begeleiding vervolgens aanbieden via hun eigen 'buddy systeem' of ze bieden de extra begeleiding op een andere manier aan.

Aanvragen

Scholen kunnen rechtstreeks een aanvraag indienen via studiefonds@provinciegroningen.nl.
Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, wordt het aangevraagde subsidiebedrag direct volledig beschikt, uitbetaald en vastgesteld.

Hebt u nog vragen?

Komt u er niet helemaal uit? Neem dan contact met ons op:

Telefoon: 050 - 316 43 21
E-mailstudiefonds@provinciegroningen.nl