Studiefonds 2021/2022

Hebt u een laag inkomen en kunt de (reis)kosten voor uw opleiding of de opleiding voor uw kind niet betalen? Dan kan het Studiefonds misschien helpen. U kunt tot en met 31 augustus 2022 uw aanvraag indienen voor het schooljaar 2021/2022. Aanvragen voor het schooljaar 2022/2023 is ook al mogelijk. Bekijk voor een toelichting ook het filmpje.

Aanvraagperiode

U kunt een aanvraag indienen tot en met 31 augustus 2022.

Beschikbare budget

Er is voor het schooljaar 2021/2022 € 200.000 beschikbaar.

Voor wie?

 • Ouders van kinderen jonger dan 18 jaar die opleidingen volgen via internationale schakelklassen (ISK), praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo, kunnen een aanvraag indienen voor tegemoetkoming in de reiskosten.
 • Ouders van kinderen van 16 of 17 jaar die student zijn op het mbo, kunnen een aanvraag indienen voor tegemoetkoming in de studiekosten.
 • Mbo-studenten ouder dan 18 jaar kunnen een aanvraag indienen voor tegemoetkoming in de studiekosten, met een doorverwijzing van hun opleiding.
 • Mbo-, hbo-, of wo-studenten ouder dan 30 jaar kunnen een aanvraag indienen voor tegemoetkoming in de reis- en studiekosten.
 • De regeling geldt voor inwoners van de hele provincie Groningen, behalve voor inwoners van de gemeente Groningen.

Voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het Studiefonds. Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de officiële regeling (PDF PDF-bestand, 98 KB). Daarnaast is in veel gevallen maatwerk mogelijk. 

Hebt u een tijdelijke of vaste baan of ontvangt u een uitkering? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan in onderstaande tabel aangegeven. Voor het schooljaar 2021/2022 kijken we naar het bruto (gezins)inkomen in 2020.

Bruto gezinsinkomen 2020
Alleenstaand zonder kinderen€ 18.392
Samenwonend zonder kinderen€ 24.374
Gezin met 1 kind€ 25.119
Gezin met 2 kinderen€ 25.869
Gezin met 3 kinderen€ 26.620
Gezin met 4 of meer kinderen€ 27.361

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kijken wij welk bedrag u in 2020 uit uw bedrijf hebt onttrokken voor privégebruik. Dat bedrag mag niet hoger zijn dan in de onderstaande tabel aangegeven.

Alleenstaand zonder kinderen€ 15.327
Samenwonend zonder kinderen€ 20.312
Gezin met 1 kind€ 20.933
Gezin met 2 kinderen€ 21.558
Gezin met 3 kinderen€ 22.183
Gezin met 4 of meer kinderen€ 22.801

Is uw inkomen hoger, maar zit u in een schuldregeling? Als u hiervan een schriftelijke verklaring hebt, dan kunt u ook een aanvraag doen.

Welke opleiding doet u of uw kind?

Voor scholieren (vo) gelden de volgende voorwaarden:

 • Hij/zij woont in een gemeente in de provincie Groningen, met uitzondering van de gemeente Groningen.
 • Hij/zij is jonger dan 18 jaar.
 • Hij/zij volgt praktijkonderwijs of is leerling vmbo, havo of vwo.
 • Het Studiefonds vergoedt 75% van de reiskosten tot maximaal € 1.650.
 • Het Studiefonds vergoedt geen studiekosten.
 • De afstand van huis naar school is minimaal 10 kilometer.
 • De opleiding moet in principe in de provincie Groningen zijn.

Mbo-scholieren moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Hij/zij woont in een gemeente in de provincie Groningen, met uitzondering van de gemeente Groningen. 
 • Hij/zij is jonger dan 18 jaar.
 • Hij/zij volgt een beroepsopleidende Leerweg (BOL).
 • De  bijdrage voor studiekosten is € 350.

Mbo-/hbo-/wo- studenten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Hij/zij woont in een gemeente in de provincie Groningen, met uitzondering van de gemeente Groningen. 
 • Het Studiefonds vergoedt in totaal maximaal € 1.650.
 • Het Studiefonds vergoedt maximaal 75% van de studiekosten.
 • Het Studiefonds vergoedt maximaal 75% van de reiskosten. 
 • De afstand van huis naar school is minimaal 10 kilometer.
 • De opleiding moet in principe in de provincie Groningen zijn.

Procedure

U kunt de subsidie online aanvragen. Wilt u liever een schriftelijke aanvraag doen? Bel dan met het Studiefonds, telefoon: 050 - 316 43 21.

U hebt de volgende gegevens nodig:

 • Het adres van de opleidingsinstelling.
 • Uw bankrekeningnummer (IBAN).

En de volgende bewijsstukken, die toegevoegd kunnen worden als bijlage aan het formulier:

 • Van uw werkgever of uitkeringsinstantie: jaaropgave 2020 van ouders of verzorgers en als u ouder bent dan 30 van u zelf.
 • Van de Belastingdienst: belastingaangifte 2020.
 • Een schriftelijk bewijs van uw schuldregeling (als u een schuldregeling hebt). Download de verklaring (PDF PDF-bestand, 156 KB), voorzie deze van stempel en handtekening. Scan de verklaring vervolgens in (bijvoorbeeld via de smartphone) en voeg deze als bijlage toe.
 • Uw verblijfsvergunning (als u een verblijfsvergunning hebt).
 • Een bewijs van inschrijving van de opleiding. U kunt dit bewijs van inschrijving opvragen bij de administratie van de school. Als het schooljaar nog niet begonnen is, kunt u de schoolverklaring op een later moment naar ons toesturen.

Aanvraagformulier Studiefonds

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail.

Daarna krijgt u binnen een week per post een ontvangstbevestiging. Als we nog stukken missen, dan vermelden we dat in deze ontvangstbevestiging.

Uiterlijk 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag ontvangt u van ons een besluit. Als u een besluit krijgt dat u in aanmerking komt, dan ontvangt u binnen 2 weken het geld op uw rekening. Komt u wel in aanmerking maar hebt u ons nog geen schoolverklaring gestuurd? Dan vragen wij u om dat alsnog te doen. Als wij deze van u hebben ontvangen, dan ontvangt u binnen 2 weken het geld op uw rekening.

U kunt de schoolverklaring opvragen bij de administratie van de school.

Hebt u nog vragen?

Komt u er niet helemaal uit of u geld kunt krijgen van het Studiefonds? Neem dan contact met ons op:

Telefoon: 050 - 316 43 21
E-mailstudiefonds@provinciegroningen.nl