Studiefonds 2020/2021

Hebt u een laag inkomen en kunt de (reis)kosten voor uw opleiding of de opleiding voor uw kind niet betalen? Dan kan het Studiefonds misschien helpen. U kunt nu uw aanvraag indienen voor het schooljaar 2020/2021. Aanvragen voor het studiejaar 2021/2022 is ook al mogelijk. Bekijk voor een toelichting ook het filmpje.

Aanvraagperiode

U kunt een aanvraag indienen tot en met 31 augustus 2021.

Beschikbare budget

Er is voor het schooljaar 2020/2021 € 250.000 beschikbaar.

Voor wie?

Voor ouders van scholieren (voortgezet onderwijs of mbo) jonger dan 18 jaar. Voor scholieren (mbo) ouder dan 18 jaar, alleen na doorverwijzing door de opleiding. Of voor studenten (mbo/hbo/wo) ouder dan 30 jaar. Deze subsidieregeling geldt voor inwoners van de provincie Groningen, met uitzondering van de inwoners van de voormalige gemeente Groningen.

Voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het Studiefonds. Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de officiële regeling. Daarnaast is in veel gevallen maatwerk mogelijk. 

Hebt u een tijdelijke of vaste baan of ontvangt u een uitkering? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan in onderstaande tabel aangegeven. Voor het schooljaar 2020/2021 kijken we naar het bruto (gezins)inkomen in 2018.

Bruto gezinsinkomen 2018
Alleenstaand zonder kinderen€ 18.156
Samenwonend zonder kinderen€ 24.061
Gezin met 1 kind€ 24.797
Gezin met 2 kinderen€ 25.537
Gezin met 3 kinderen€ 26.278
Gezin met 4 of meer kinderen€ 27.010

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kijken wij welk bedrag u in 2018 uit uw bedrijf hebt onttrokken voor privégebruik. Dat bedrag mag niet hoger zijn dan in de onderstaande tabel aangegeven.

Alleenstaand zonder kinderen€ 15.130
Samenwonend zonder kinderen€ 20.051
Gezin met 1 kind€ 20.664
Gezin met 2 kinderen€ 21.281
Gezin met 3 kinderen€ 21.898
Gezin met 4 of meer kinderen€ 22.508

Is uw inkomen hoger, maar zit u in een schuldregeling? Als u hiervan een schriftelijke verklaring hebt, dan kunt u ook een aanvraag doen.

Welke opleiding doet u of uw kind?

Voor scholieren (vo) gelden de volgende voorwaarden:

 • Hij/zij woont in een gemeente in de provincie Groningen, met uitzondering van de voormalige gemeente Groningen. Bent u inwoner van de voormalige gemeente Haren of Ten Boer? Dan komt u alleen voor vergoeding in aanmerking voor de periode september tot en met december 2020. 
 • Hij/zij is jonger dan 18 jaar.
 • Hij/zij volgt praktijkonderwijs of is leerling vmbo, havo of vwo.
 • Het Studiefonds vergoedt 50% van de reiskosten tot maximaal € 1.650.
 • Het Studiefonds vergoedt geen studiekosten.
 • De afstand van huis naar school is minimaal 10 kilometer.
 • De opleiding moet in principe in de provincie Groningen zijn.

Mbo-scholieren moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Hij/zij woont in een gemeente in de provincie Groningen, met uitzondering van de voormalige gemeente Groningen. Bent u inwoner van de voormalige gemeente Haren of Ten Boer? Dan komt u alleen voor vergoeding in aanmerking voor de periode september tot en met december 2020. 
 • Hij/zij is jonger dan 18 jaar.
 • Hij/zij volgt een beroepsopleidende Leerweg (BOL).
 • De  bijdrage voor studiekosten is € 350.

Mbo-/hbo-/wo- studenten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Hij/zij woont in een gemeente in de provincie Groningen, met uitzondering van de voormalige gemeente Groningen. Bent u inwoner van de voormalige gemeente Haren of Ten Boer? Dan komt u alleen voor vergoeding in aanmerking voor de periode september tot en met december 2020. 
 • Het Studiefonds vergoedt in totaal maximaal € 1.650.
 • Het Studiefonds vergoedt maximaal 50% van de studiekosten.
 • Het Studiefonds vergoedt maximaal 50% van de reiskosten. 
 • De afstand van huis naar school is minimaal 10 kilometer.
 • De opleiding moet in principe in de provincie Groningen zijn.

Procedure

U kunt de subsidie online aanvragen. Wilt u liever een schriftelijke aanvraag doen? Bel dan met het Studiefonds, telefoon: 050 - 316 43 21.

U hebt de volgende gegevens nodig:

 • Het adres van de opleidingsinstelling.
 • Uw bankrekeningnummer (IBAN).

En de volgende bewijsstukken, die toegevoegd kunnen worden als bijlage aan het formulier:

 • Van uw werkgever of uitkeringsinstantie: jaaropgave 2018 van ouders of verzorgers en als u ouder bent dan 30 van u zelf.
 • Van de Belastingdienst: belastingaangifte 2018.
 • Een schriftelijk bewijs van uw schuldregeling (als u een schuldregeling hebt). Download de verklaring (PDF PDF-bestand, 156 KB), voorzie deze van stempel en handtekening. Scan de verklaring vervolgens in (bijvoorbeeld via de smartphone) en voeg deze als bijlage toe.
 • Uw verblijfsvergunning (als u een verblijfsvergunning hebt).
 • Een bewijs van inschrijving van de opleiding. U kunt dit bewijs van inschrijving opvragen bij de administratie van de school. Als het schooljaar nog niet begonnen is, kunt u de schoolverklaring op een later moment naar ons toesturen.

Aanvraagformulier Studiefonds

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail.

Daarna krijgt u binnen een week per post een ontvangstbevestiging. Als we nog stukken missen, dan vermelden we dat in deze ontvangstbevestiging.

Uiterlijk 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag ontvangt u van ons een besluit. Als u een besluit krijgt dat u in aanmerking komt, dan ontvangt u binnen 2 weken het geld op uw rekening. Komt u wel in aanmerking maar hebt u ons nog geen schoolverklaring gestuurd? Dan vragen wij u om dat alsnog te doen. Als wij deze van u hebben ontvangen, dan ontvangt u binnen 2 weken het geld op uw rekening.

U kunt de schoolverklaring opvragen bij de administratie van de school.

Hebt u nog vragen?

Komt u er niet helemaal uit of u geld kunt krijgen van het Studiefonds? Neem dan contact met ons op:

Telefoon: 050 - 316 43 21
E-mailstudiefonds@provinciegroningen.nl