Studiefonds 2019/2020

Hebt u een laag inkomen en kunt de (reis)kosten voor uw opleiding of de opleiding voor uw kind niet betalen? Dan kan het Studiefonds misschien helpen. U kunt nu uw aanvraag indienen voor het schooljaar 2019/2020. Bekijk voor een toelichting ook het filmpje.

Aanvraagperiode

U kunt een aanvraag indienen tot en met 31 augustus 2020.

Beschikbare budget

Er is voor het schooljaar 2019/2020 € 250.000 beschikbaar.

Voor wie?

Voor ouders van scholieren (voortgezet onderwijs of mbo) jonger dan 18 jaar. Of voor studenten (mbo/hbo/wo) ouder dan 30 jaar.

Voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het Studiefonds. Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de officiële regeling.

Hebt u een tijdelijke of vaste baan of ontvangt u een uitkering? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan in onderstaande tabel aangegeven. Voor het schooljaar 2019/2020 kijken we naar het bruto (gezins)inkomen in 2017.

Bruto gezinsinkomen 2017
Alleenstaand zonder kinderen€ 17.696
Samenwonend zonder kinderen€ 23.451
Gezin met 1 kind€ 24.169
Gezin met 2 kinderen€ 24.890
Gezin met 3 kinderen€ 25.612
Gezin met 4 of meer kinderen€ 26.326

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kijken wij welk bedrag u in 2017 uit uw bedrijf hebt onttrokken voor privégebruik. Dat bedrag mag niet hoger zijn dan in de onderstaande tabel aangegeven.

Alleenstaand zonder kinderen€ 14.747
Samenwonend zonder kinderen€ 19.543
Gezin met 1 kind€ 20.141
Gezin met 2 kinderen€ 20.742
Gezin met 3 kinderen€ 21.343
Gezin met 4 of meer kinderen€ 21.938

 

Welke opleiding doet u of uw kind?

Voor scholieren (vo) gelden de volgende voorwaarden:

 • Hij/zij woont in een gemeente in de provincie Groningen, met uitzondering van de voormalige gemeente Groningen.  Het is op dit moment nog niet bekend of inwoners uit de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.  Zodra dat bekend is vermelden wij dat op onze website.  
 • Hij/zij is jonger dan 18 jaar.
 • Hij/zij volgt praktijkonderwijs of is leerling vmbo, havo of vwo.
 • Het Studiefonds vergoedt 50% van de reiskosten tot maximaal € 1.500 van de reiskosten (dit geldt alleen voor de voortgezet onderwijsopleiding die het dichtst bij is).
 • Het Studiefonds vergoedt geen studiekosten.
 • De afstand van huis naar school is minimaal 10 kilometer.

Mbo-scholieren moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Hij/zij woont in een gemeente in de provincie Groningen, met uitzondering van de voormalige gemeente Groningen.  Het is op dit moment nog niet bekend of inwoners uit de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.  Zodra dat bekend is vermelden wij dat op onze website.  
 • Hij/zij is jonger dan 18 jaar.
 • Hij/zij volgt een beroepsopleidende Leerweg (BOL).
 • De  bijdrage voor studiekosten is € 350.

Mbo-/hbo-/wo- studenten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Hij/zij woont in een gemeente in de provincie Groningen, met uitzondering van de voormalige gemeente Groningen.  Het is op dit moment nog niet bekend of inwoners uit de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.  Zodra dat bekend is vermelden wij dat op onze website.
 • Het Studiefonds vergoedt in totaal maximaal € 1.500.
 • Het Studiefonds vergoedt maximaal 50% van de studiekosten.
 • Het Studiefonds vergoedt maximaal 50% van de reiskosten. Dit geldt alleen voor de opleiding die het dichtst bij uw huis is.

Procedure

U kunt de subsidie online aanvragen. Wilt u liever een schriftelijke aanvraag doen? Bel dan met het Studiefonds, telefoon: 050 - 316 43 21.

U heeft de volgende gegevens nodig:

 • Het adres van de opleidingsinstelling.
 • Uw bankrekeningnummer (IBAN).
 • Van uw werkgever of uitkeringsinstantie: jaaropgave 2017 van ouders of verzorgers en als u ouder bent dan 30 van u zelf.
 • Van de Belastingdienst: belastingaangifte 2017.
 •  Uw verblijfsvergunning.
 • Een bewijs van inschrijving van de opleiding. U kunt dit bewijs van inschrijving opvragen bij de administratie van de school. Als het schooljaar nog niet begonnen is, kunt u de schoolverklaring op een later moment naar ons toesturen.

Aanvraagformulier Studiefonds

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail.

Daarna krijgt u binnen een week per post een ontvangstbevestiging. Als we nog stukken missen, dan vermelden we dat in deze ontvangstbevestiging.

Uiterlijk 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag ontvangt u van ons een besluit. Als u een besluit krijgt dat u in aanmerking komt, dan ontvangt u binnen 2 weken het geld op uw rekening. Komt u wel in aanmerking maar hebt u ons nog geen schoolverklaring gestuurd? Dan vragen wij u om dat alsnog te doen. Als wij deze van u hebben ontvangen, dan ontvangt u binnen 2 weken het geld op uw rekening.

U kunt de schoolverklaring opvragen bij de administratie van de school.

Hebt u nog vragen?

Komt u er niet helemaal uit of u geld kunt krijgen van het Studiefonds? Neem dan contact met ons op:

Telefoon: 050 - 316 43 21
E-mailstudiefonds@provinciegroningen.nl