Studiefonds 2018/2019

Hebt u een laag inkomen en kunt de (reis)kosten voor uw opleiding of de opleiding voor uw kind niet betalen? Dan kan het Studiefonds misschien helpen. U kunt hieronder voor het huidige schooljaar nog een aanvraag indienen en via de pagina Studiefonds 2019/2020 ook alvast voor het komende schooljaar. Bekijk voor een toelichting ook het filmpje.

Aanvraagperiode

U kunt een aanvraag indienen tot en met 31 augustus 2019. Aanvragen voor het schooljaar 2019/2020 is nu ook al mogelijk.

Beschikbare budget

Er is voor het schooljaar 2018/2019 € 250.056 beschikbaar.

Voor wie?

Voor ouders van scholieren (voortgezet onderwijs of mbo) jonger dan 18 jaar. Of voor studenten (mbo/hbo/wo) ouder dan 30 jaar.

Voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het Studiefonds. Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de officiële regeling.

Hebt u een tijdelijke of vaste baan of ontvangt u een uitkering? Dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan in onderstaande tabel aangegeven. Voor het schooljaar 2018/2019 kijken we naar het bruto (gezins)inkomen in 2016.

Bruto gezinsinkomen 2016
Alleenstaand zonder kinderen€ 17.160
Samenwonend zonder kinderen€ 22.741
Gezin met 1 kind€ 23.437
Gezin met 2 kinderen€ 24.136
Gezin met 3 kinderen€ 24.836
Gezin met 4 of meer kinderen€ 25.529

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kijken wij welk bedrag u in 2016 uit uw bedrijf hebt onttrokken voor privégebruik. Dat bedrag mag niet hoger zijn dan in de onderstaande tabel aangegeven.

Alleenstaand zonder kinderen€ 14.300
Samenwonend zonder kinderen€ 18.951
Gezin met 1 kind€ 19.531
Gezin met 2 kinderen€ 20.113
Gezin met 3 kinderen€ 20.697
Gezin met 4 of meer kinderen€ 21.247

 

Welke opleiding doet u of uw kind?

Voor scholieren (vo) gelden de volgende voorwaarden:

 • Hij/zij woont in een gemeente in de provincie Groningen, met uitzondering van de gemeenten Groningen en Leek. Deze 2 gemeenten doen niet mee met de regeling.
 • Hij/zij is jonger dan 18 jaar.
 • Hij/zij volgt praktijkonderwijs of is leerling vmbo, havo of vwo.
 • Het Studiefonds vergoedt 50% van de reiskosten tot maximaal € 1.500 van de reiskosten (dit geldt alleen voor de voortgezet onderwijsopleiding die het dichtst bij is).
 • Het Studiefonds vergoedt geen studiekosten.
 • De afstand van huis naar school is minimaal 10 kilometer.

Mbo-scholieren moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Hij/zij woont in een gemeente in de provincie Groningen, met uitzondering van de gemeenten Groningen en Leek. Deze 2 gemeenten doen niet mee met de regeling.
 • Hij/zij is jonger dan 18 jaar.
 • Hij/zij volgt een beroepsopleidende Leerweg (BOL).
 • De  bijdrage voor studiekosten is € 350.

Mbo-/hbo-/wo- studenten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent ouder dan 30 jaar.
  Hij/zij woont in een gemeente in de provincie Groningen, met uitzondering van de gemeenten Groningen en Leek. Deze 2 gemeenten doen niet mee met de regeling.
 • Het Studiefonds vergoedt in totaal maximaal € 1500.
 • Het Studiefonds vergoedt maximaal 50% van de studiekosten.
 • Het Studiefonds vergoedt maximaal 50% van de reiskosten. Dit geldt alleen voor de opleiding die het dichtst bij uw huis is.

Procedure

U kunt de subsidie online aanvragen. Wilt u liever een schriftelijke aanvraag doen? Bel dan met het Studiefonds, telefoon: 050 - 316 43 21.

U heeft de volgende gegevens nodig:

 • Het adres van de opleidingsinstelling.
 • Uw bankrekeningnummer (IBAN).
 • Van uw werkgever of uitkeringsinstantie: jaaropgave 2016 van ouders of verzorgers en als u ouder bent dan 30 van u zelf.
 • Van de Belastingdienst: belastingaangifte 2016.
 •  Uw verblijfsvergunning.
 • Een bewijs van inschrijving van de opleiding. U kunt dit bewijs van inschrijving opvragen bij de administratie van de school. Als het schooljaar nog niet begonnen is, kunt u de schoolverklaring op een later moment naar ons toesturen.

Aanvraagformulier Studiefonds

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail.

Daarna krijgt u binnen een week per post een ontvangstbevestiging. Als we nog stukken missen, dan vermelden we dat in deze ontvangstbevestiging.

Uiterlijk 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag ontvangt u van ons een besluit. Als u een besluit krijgt dat u in aanmerking komt, dan ontvangt u binnen 2 weken het geld op uw rekening. Komt u wel in aanmerking maar hebt u ons nog geen schoolverklaring gestuurd? Dan vragen wij u om dat alsnog te doen. Als wij deze van u hebben ontvangen, dan ontvangt u binnen 2 weken het geld op uw rekening.

U kunt de schoolverklaring opvragen bij de administratie van de school.

Hebt u nog vragen?

Komt u er niet helemaal uit of u geld kunt krijgen van het Studiefonds? Neem dan contact met ons op:

Telefoon: 050 - 316 43 21
E-mailstudiefonds@provinciegroningen.nl