Sportevenementen

In de provincie Groningen vinden vaak sportevenementen plaats. Organiseert u, in aanloop naar of na afloop van zo'n evenement, een activiteit of side-event dat niet-actieve Groningers in beweging brengt? Zoals een scholenprogramma of een clinic? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie.

Aanvraagperiode

Een aanvraag indienen is niet meer mogelijk.

Beschikbaar budget

Er is op dit moment geen budget beschikbaar.

Voor wie?

Stichtingen en evenementenorganisaties.

Voorwaarden

  • De activiteiten en/of side-events bij een sportevenement zijn er op gericht om niet-actieve Groningers in beweging te krijgen of in beweging te houden.
  • Het sportevenement trekt deelnemers en publiek uit de hele regio.
  • De gemeente betaalt mee aan de kosten van het evenement.


Voor de volledige voorwaarden van deze subsidie verwijzen wij naar de officiële regeling.

Maximale vergoeding

Het maximale subsidiebedrag is € 10.000 euro per aanvraag. Het minimale subsidiebedrag is € 2.500 euro per aanvraag.
De provinciale subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten.

Geen subsidie

Activiteiten en/of side-events die vooral gericht zijn op al actieve en sportende Groningers, komen niet in aanmerking voor subsidie.

Procedure

U kunt de subsidie per mail of per post aanvragen. U dient de aanvraag vóór de start van de activiteit in via subsidies@provinciegroningen.nl of 

College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
Postbus 610
9700 AP Groningen

We vragen u de volgende gegevens mee te sturen:

  • naam, adres, woonplaats en IBAN-rekeningnummer;
  • projectplan (een uitgebreide beschrijving van de activiteit);
  • begroting (voorlopige berekening van inkomsten en uitgaven van de activiteit);
  • bereik (hoeveel mensen worden bereikt met de activiteit);
  • de verwachte resultaten aan het eind van de activiteit. 

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. We beslissen binnen 8 weken over uw aanvraag. Als wij positief over uw aanvraag besluiten krijgt u binnen enkele weken het hele subsidiebedrag uitbetaald.

De Wet Bibob biedt ons de mogelijkheid een integriteitsonderzoek te doen.
U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij Bezwaar maken vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Voor het sportevenement zelf hebben we een aparte subsidie.

Neem voor beide subsidies contact op met het Subsidieteam via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl