Sportevenementen

In de provincie Groningen vinden vaak sportevenementen plaats. Organiseert u, in aanloop naar, tijdens of na afloop van zo'n evenement, een activiteit of side-event dat niet-actieve Groningers in beweging brengt? Zoals een scholenprogramma of een clinic? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie.

Aanvraagperiode

U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen.

Beschikbaar budget

Voor 2023 is een totaalbudget beschikbaar van € 30.000.

Voor wie?

Stichtingen, verenigingen, gemeenten en evenementenorganisaties.

Voorwaarden

 • de activiteiten en/of side-events bij een sportevenement zijn er op gericht om niet-actieve Groningers in beweging te krijgen of in beweging te houden;
 • het sportevenement trekt deelnemers en publiek uit de hele regio;
 • de gemeente waarin het sportevenement plaatsvindt staat achter het evenement en heeft de noodzakelijke vergunningen verstrekt;
 • er zijn 2 andere organisaties die meebetalen aan de kosten van de activiteiten en/of side-events.

Voor de volledige voorwaarden van deze subsidie verwijzen wij naar de officiële regeling.

Maximale vergoeding

Het maximale subsidiebedrag is € 10.000 euro per aanvraag. Het minimale subsidiebedrag is € 2.500 euro per aanvraag. De provinciale subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten.

Geen subsidie

 • Activiteiten en/of side-events die vooral gericht zijn op al actieve en sportende Groningers, komen niet in aanmerking voor subsidie;
 • entertainment of daaraan gerelateerde kosten;
 • entreegelden en deelnemersbijdragen;
 • reis en verblijfskosten;
 • jurykosten en inhuur deskundigen en/of bekende sporters.

Procedure

Om te weten of uw project of activiteit geschikt is voor deze subsidieregeling, vragen wij u om in een vroeg stadium uw project met een medewerker van de provincie Groningen te bespreken. Samen kijkt u of uw project/activiteit voor een subsidie mogelijk in aanmerking kan komen. Ons subsidieteam brengt u in contact met de juiste medewerker van het team Sport.

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl

U kunt uw subsidie online aanvragen.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

 • Projectplan: een heldere omschrijving van het voorgenomen project of de voorgenomen activiteit(en) met het doel, het verwachte resultaat, de doelgroep en hoeveel mensen u denkt te bereiken.
 • Begroting: een overzicht van de kosten en de opbrengsten/het dekkingsplan.
 • Het bedrag dat u bij ons aanvraagt.

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten of alle benodigde documenten aanwezig zijn en wanneer u een besluit kunt verwachten.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Heeft u nog vragen?

Voor het sportevenement zelf hebben we een aparte subsidie.

Neem voor beide subsidies contact op met het Subsidieteam via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl