Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden

De subsidieregeling Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden is bedoeld voor de uitvoering van regionale woon- een leefbaarheidsplannen en voor innovatieve projecten in de Groninger krimpgebieden. Krimpgemeenten zijn De Marne, Oost-Groningen (Oldambt, Westerwolde, Veendam, Pekela, Stadskanaal en Midden-Groningen (geldt alleen voor het voormalige gemeente Menterwolde deel) en de DEAL-gemeenten (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum).

Aanvraagperiode

U kunt het hele jaar door een aanvraag doen. Wij behandelen de aanvragen jaarlijks in 2 rondes: aanvragen die binnenkomen tussen 1 april en 1 oktober en aanvragen tussen 1 oktober en 1 april.

Beschikbaar budget

Er is nog beperkt budget beschikbaar.

Voor wie?

Voor gemeenten en maatschappelijke organisaties en voor bewonersgroepen met vernieuwende ideeën.

Voorwaarden

  • De woon- en leefbaarheidsplannen van de 3 krimpregio's worden door de regio's zelf ontwikkeld en uitgevoerd.
  • Vernieuwende projecten van bewonersgroepen moeten een positief effect hebben op leefbaarheid, mobiliteit, werkgelegenheid, zorg of onderwijs.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar het de regeling onder 'Relevante documenten' op deze pagina.

Procedure

Om te weten of uw project of activiteit geschikt is voor deze subsidie, bespreekt u het project of de activiteit met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kijkt u of uw project of activiteit voor deze subsidie in aanmerking kunt komen. Ons Subsidieteam brengt u in contact met de juiste medewerker van het team Leefbaarheid:

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl

U kunt online een aanvraag doen.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

  • projectplan
  • begroting

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie. U ontvangt u van ons een brief als de aanvraag is goedgekeurd. Als u niet in aanmerking komt ontvangt u ook schriftelijk bericht.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als uw activiteit/project is afgerond, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. In de brief met ons subsidiebesluit staat welke stukken u moet meesturen.

Wanneer wij de 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag.

Als het project of de activiteit is verlopen zoals u heeft aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot. Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als het project of de activiteit niet overeenkomt met het project of de activiteit waarvoor u een aanvraag heeft gedaan. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met het subsidieadviesloket via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl