Integratie van asielzoekers in de provincie Groningen

Hebt u een project dat een bijdrage levert aan de integratie van asielzoekers/vergunninghouders in de Groninger gemeenschap? Een project gericht op het verspreiden van kennis, kunde en ervaring en het vinden van duurzame oplossingen voor integratieproblematiek? Dan komt u wellicht in aanmerking voor deze subsidie.

Aanvraagperiode

U kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen.

Beschikbaar budget

Er is voor de periode 2016-2019 per jaar maximaal € 100.000 beschikbaar.

Voor wie?

Organisaties in de provincie Groningen.

Voorwaarden

  • Het project of activiteit is gericht op de integratie van asielzoekers/vergunninghouders in de Groninger gemeenschap en op het verspreiden van kennis, kunde en ervaring om duurzame oplossingen te vinden voor integratieproblematiek.
  • Het project of de activiteit valt buiten de normale werkzaamheden of het regulier beleid van uw organisatie.
  • Het project of de activiteit is nog niet gestart.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar de officiële subsidieregeling Integratie asielzoekers in de provincie Groningen.

Maximale vergoeding

De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de kosten van het project of activiteit.
Het maximum bedrag is € 12.500 per project of activiteit.

Procedure

Om te weten of uw project of activiteit geschikt is voor deze subsidie, bespreekt u het project of de activiteit met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kijkt u of uw project of activiteit voor deze subsidie in aanmerking kunt komen. Ons Subsidieteam brengt u in contact met de juiste medewerker van het team Leefbaarheid:

Telefoon:  050 - 316 49 11
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl

U kunt deze subsidie online aanvragen.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

  • Projectplan: een heldere omschrijving van het voorgenomen project of de voorgenomen activiteit(en) met het doel, het verwachte resultaat, de doelgroep en hoeveel mensen u denkt te bereiken.
  • Begroting: een overzicht van de kosten en de opbrengsten.
  • Het bedrag dat u bij ons aanvraagt.

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie. Als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u van ons een brief. Als u niet in aanmerking komt ontvangt u ook schriftelijk bericht.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift in te dienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als uw activiteit/project is afgerond, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. In de brief met ons subsidiebesluit staat welke stukken u moet meesturen.

Wanneer wij de 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag.

Als het project/de activiteit is verlopen zoals u heeft aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid een integriteitsonderzoek te doen.

Als u het niet eens bent met het besluit bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift in te dienen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem voor meer informatie over deze subsidieregeling contact op met ons Subsidieteam via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl