Bewonersinitiatieven

Hebt u als inwoner of groep inwoners een kleinschalig initiatief dat uw woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maakt? Dan kunt u misschien gebruikmaken van deze subsidieregeling.

Aanvraagperiode

U kunt het hele jaar door een aanvraag indienen. We beoordelen de aanvragen iedere maand. Lever uw aanvraag in vóór 15 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, 7 mei, 4 juni, 3 juli, 10 september, 8 oktober, 5 november en 3 december 2019.

Voor wie?

Deze subsidie is voor inwoners van de provincie Groningen.

Voorwaarden

 • Met uw project, activiteit of evenement verbetert u uw woon- en leefomgeving.
 • Het project heeft draagvlak in uw dorp, wijk of buurt en u versterkt de samenwerking tussen verschillende groepen en organisaties in uw dorp, wijk of regio.
 • Als er vergunningen nodig zijn voor uw project, dan hebt u bij de gemeente gecontroleerd of u die vergunningen kunt krijgen. Uw project start binnen een jaar.
 • U steekt zelf de handen uit de mouwen en deze zelfwerkzaamheid is zichtbaar in uw aanvraag.
 • Uw project is financieel haalbaar (te maken), u heeft een begroting en een dekkingsplan.
 • U mag per project één keer subsidie aanvragen.
 • Er moet sprake zijn van cofinanciering.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar de officiële subsidieregeling Bewonersinitiatieven.

Maximale vergoeding

 • Voor evenementen/activiteiten geldt: eenmalig maximaal 25% van de begroting, tot een maximum van € 1.000 euro.
 • Voor materialen geldt: maximaal 50% van de kosten tot een maximum van € 1.000.
 • Voor materiaalkosten die onderdeel zijn van grotere (ver)bouwprojecten en verduurzaming geldt: maximaal 50% tot een maximum van € 10.000.
 • Voor haalbaarheidsonderzoeken/visieontwikkeling geldt een maximum van € 5.000.

Geen subsidie

 • Projecten/activiteiten die al uitgevoerd zijn.
 • Aanbodgerichte activiteiten (het op eigen initiatief aanbieden van producten, diensten of activiteiten/evenementen door bedrijven of organisaties) en investeringen in particulier bezit.
 • Exploitatiekosten, (regulier) onderhoud, onvoorziene kosten, reis-/verblijfskosten, de afbetaling van schulden en bijdragen aan goede doelen.
 • Structurele personele kosten worden niet vergoed. Personele kosten voor bijvoorbeeld haalbaarheidsonderzoeken/visieontwikkeling (maximaal € 5.000) zijn bespreekbaar, mits tegen marktconform tarief en voorzien van een offerte.
 • Restauraties aan gebouwen vallen buiten deze regeling. Kleine projecten met groot draagvlak en veel zelfwerkzaamheid zijn bespreekbaar en worden tot maximaal 50% vergoed.

Procedure

U hebt een idee voor een project of activiteit dat voldoet aan de criteria. Bij twijfel kunt u contact opnemen met ons subsidieadviesloket, zij brengen u in contact met de juiste medewerker:

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

U doet online een aanvraag.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

 • begroting: een overzicht van de kosten en de opbrengsten;
 • dekkingsplan.

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail.

Als uw aanvraag compleet is, wordt deze officieel beoordeeld. Als wij informatie missen, laten we u dat weten.

Een adviescommissie komt eens per maand samen en bespreekt uw aanvraag. U krijgt na de vergadering van de adviescommissie zo spoedig mogelijk bericht per e-mail of telefoon of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. U ontvangt daarna van ons een brief. Ook als de subsidie niet wordt verleend, krijgt u daarover een brief met de reden.  We verwachten dat we uiterlijk 4 weken na de maandelijkse sluitingsdatum een besluit hebben genomen. 

Als u het niet eens bent met het besluit bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken na verzenddatum van de brief een bezwaarschrift in te dienen. Bij 'Bezwaar maken' leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Als uw aanvraag is goedgekeurd zijn er twee mogelijkheden. U krijgt u de subsidie direct uitbetaald, of u moet eerst zorgen dat de cofinanciering rond is. Ook als u bijvoorbeeld nog een vergunning moet aanvragen, krijgt u de subsidie nog niet.

U voert uw project uit en na afronding stuurt u ons een kort verslag en een foto.

Als uw project niet doorgaat of anders is geworden, dan moet u ons dat direct laten weten.

Houdt u er rekening mee dat uw project in onze steekproef kan vallen. U wordt dan gevraagd uw project inhoudelijk en financieel te verantwoorden. Bewaar daarom alle bonnetjes zorgvuldig.

Het kan zo zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder heeft gekost dan u had begroot.
Wij kunnen ook de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als u zich niet (helemaal) heeft gehouden aan de subsidievoorwaarden.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met ons subsidieadviesloket via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl