Bewonersinitiatieven

Hebt u als inwoner of groep inwoners een kleinschalig initiatief dat uw woon- en leefomgeving beter, mooier en leuker maakt? Dan kunt u misschien gebruikmaken van deze subsidieregeling.

Aanvraagperiode

U kunt het hele jaar 2020 een aanvraag indienen totdat de financiële middelen uitgeput zijn. We beoordelen de aanvragen iedere maand. Lever uw aanvraag in vóór 14 januari, 11 februari, 10 maart, 9 april, 7 mei, 4 juni, 1 juli, 1 september, 36 oktober, 3 november en 1 december 2020.

Voor wie?

Deze subsidie is voor inwoners van de gemeenten in het aardbevingsgebied (Appingedam, Loppersum, Delfzijl, Midden-Groningen, Het Hogeland, Oldambt, de voormalige gemeente Winsum, de voormalige gemeente Ten Boer en het deel van Meerstad dat tot 2017 hoorde bij de voormalige gemeente Slochteren). Deze subsidieregeling is vanaf 1 januari 2020 niet meer van toepassing voor de gemeenten Westerkwartier (behalve het deel van de voormalige gemeente Winsum), Veendam, Stadskanaal, Westerwolde, Pekela en Groningen (behalve de voormalige gemeente Ten Boer).

Voorwaarden

 • Met uw project, activiteit of evenement verbetert u uw woon- en leefomgeving.
 • Het project heeft draagvlak in uw dorp, wijk of buurt en u versterkt de samenwerking tussen verschillende groepen en organisaties in uw dorp, wijk of regio.
 • Als er vergunningen nodig zijn voor uw project, dan hebt u bij de gemeente gecontroleerd of u die vergunningen kunt krijgen. Uw project start binnen een jaar.
 • U steekt zelf de handen uit de mouwen en deze zelfwerkzaamheid is zichtbaar in uw aanvraag.
 • Uw project is financieel haalbaar (te maken), u heeft een begroting en een dekkingsplan.
 • U mag per project één keer subsidie aanvragen.
 • Er moet sprake zijn van cofinanciering.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar de officiële subsidieregeling Bewonersinitiatieven.

Maximale vergoeding

 • Voor evenementen/activiteiten geldt: eenmalig maximaal 25% van de begroting, tot een maximum van € 1.000 euro.
 • Voor materialen geldt: maximaal 50% van de kosten tot een maximum van € 1.000.
 • Voor materiaalkosten die onderdeel zijn van grotere (ver)bouwprojecten en verduurzaming geldt: maximaal 50% tot een maximum van € 10.000.
 • Voor haalbaarheidsonderzoeken/visieontwikkeling geldt een maximum van € 5.000.

Geen subsidie

 • Projecten/activiteiten die al uitgevoerd zijn.
 • Aanbodgerichte activiteiten (het op eigen initiatief aanbieden van producten, diensten of activiteiten/evenementen door bedrijven of organisaties) en investeringen in particulier bezit.
 • Exploitatiekosten, (regulier) onderhoud, onvoorziene kosten, reis-/verblijfskosten, de afbetaling van schulden en bijdragen aan goede doelen.
 • Structurele personele kosten worden niet vergoed. Personele kosten voor bijvoorbeeld haalbaarheidsonderzoeken/visieontwikkeling (maximaal € 5.000) zijn bespreekbaar, mits tegen marktconform tarief en voorzien van een offerte.
 • Restauraties aan gebouwen vallen buiten deze regeling. Kleine projecten met groot draagvlak en veel zelfwerkzaamheid zijn bespreekbaar en worden tot maximaal 50% vergoed.

Procedure

U hebt een idee voor een project of activiteit dat voldoet aan de criteria. Bij twijfel kunt u contact opnemen met ons Subsidieteam, zij brengen u in contact met de juiste medewerker:

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl

U doet online een aanvraag.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

 • begroting: een overzicht van de kosten en de opbrengsten;
 • dekkingsplan.

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail.

Als uw aanvraag compleet is, wordt deze officieel beoordeeld. Als wij informatie missen, laten we u dat weten.

Een adviescommissie komt eens per maand samen en bespreekt uw aanvraag. U krijgt na de vergadering van de adviescommissie zo spoedig mogelijk bericht per e-mail of telefoon of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. U ontvangt daarna van ons een brief. Ook als de subsidie niet wordt verleend, krijgt u daarover een brief met de reden.  We verwachten dat we uiterlijk 4 weken na de maandelijkse sluitingsdatum een besluit hebben genomen. 

Als u het niet eens bent met het besluit bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken na verzenddatum van de brief een bezwaarschrift in te dienen. Bij 'Bezwaar maken' leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Als uw aanvraag is goedgekeurd zijn er twee mogelijkheden. U krijgt u de subsidie direct uitbetaald, of u moet eerst zorgen dat de cofinanciering rond is. Ook als u bijvoorbeeld nog een vergunning moet aanvragen, krijgt u de subsidie nog niet.

U voert uw project uit en na afronding stuurt u ons een kort verslag en een foto.

Als uw project niet doorgaat of anders is geworden, dan moet u ons dat direct laten weten.

Houdt u er rekening mee dat uw project in onze steekproef kan vallen. U wordt dan gevraagd uw project inhoudelijk en financieel te verantwoorden. Bewaar daarom alle bonnetjes zorgvuldig.

Het kan zo zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder heeft gekost dan u had begroot.
Wij kunnen ook de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als u zich niet (helemaal) heeft gehouden aan de subsidievoorwaarden.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met ons Subsidieteam via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl