Behoud van voorzieningen

Hebt u een goed idee voor het behoud van voorzieningen in uw dorp door ze samen te brengen onder één dak? Ziet u kansen om een beeldbepalend gebouw daarmee een nieuwe bestemming te geven? Met deze subsidie willen we belangrijke voorzieningen in de provincie Groningen verbeteren en behouden.

AANVRAAG GESLOTEN

Het subsidieplafond is bereikt. Er is voor 2019 geen subsidiegeld meer beschikbaar.

Voor wie?

Voor stichtingen, verenigingen, coöperaties en gemeenten.

Voorwaarden

  • Het project heeft een aantoonbaar verdienmodel.
  • Het project draagt op langere termijn bij aan de leefbaarheid van de buurt, de wijk, het dorp of de kern.
  • De financiering van het project is na verlening van de subsidie sluitend of is dit op korte termijn.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar de officiële regeling.

Maximale vergoeding

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de investering met een maximum van € 500.000.

Geen subsidie

  • Voor vergoeding van exploitatie- en kapitaalslasten.
  • Voor regulier onderhoud van accommodatie.
  • Voor een project dat al in gang is gezet.

Bij 'Relevante documenten' hieronder vindt u uitgebreide voorwaarden.  

Procedure

Om te weten of uw project of activiteit geschikt is voor deze subsidie, bespreekt u het project met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kijkt u of uw project voor deze subsidie in aanmerking kunt komen. Ons subsidieadviesloket brengt u in contact met de juiste medewerker van het team Leefbaarheid.

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

U doet uw aanvraag online.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

  • projectomschrijving;
  • begroting: een overzicht van de kosten met een dekkingsplan;
  • financiële doorkijk op langere termijn (verdienmodel).

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie.

U ontvangt u van ons een brief als de aanvraag is goedgekeurd. Als u niet in aanmerking komt ontvangt u ook schriftelijk bericht.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als uw project is afgerond, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. In onze brief met ons subsidiebesluit staat welke stukken u moet meesturen.

Wanneer wij de 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag.

Als het project of de activiteit is verlopen zoals u hebt aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dit gebeurt alleen als het project of de activiteit niet overeenkomt met het project of de activiteit waarvoor u een aanvraag heeft gedaan. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met het subsidieadviesloket via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl