Armoedebestrijding kinderen en jongeren

Hebt u een project dat een bijdrage levert aan de preventie van armoede en sociale uitsluiting van kinderen en jongeren? En is het project gericht op de verspreiding van kennis, kunde en ervaring, om zo duurzame oplossingen te vinden voor armoedeproblematiek? Dan komt u wellicht in aanmerking voor deze subsidie.

Aanvraagperiode

U kunt de subsidie het hele jaar door aanvragen.

Beschikbaar budget

Voor de periode 2016 tot en met 2019 is maximaal € 90.000  per jaar beschikbaar.

Voor wie?

Organisaties in de provincie Groningen.

Voorwaarden

  • Het project of de activiteit is gericht op de preventie van armoede en op de verspreiding van kennis, kunde en ervaring, om zo duurzame oplossingen te vinden voor armoedeproblematiek.
  • Het project of de activiteit valt buiten de normale werkzaamheden of het reguliere beleid van uw organisatie.
  • Het project of de activiteit is nog niet gestart.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij u naar de officiële subsidieregeling Armoedebestrijding.

Maximale vergoeding

De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de kosten van het project of activiteit. Het maximum bedrag is € 12.500 per project of activiteit.

Procedure

Om te weten of uw project of activiteit geschikt is voor deze subsidie, bespreekt u het project of de activiteit met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kijkt u of uw project of activiteit voor de subsidieregeling in aanmerking komt. Ons subsidieloket brengt u in contact met de juiste medewerker van het team Leefbaarheid:

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail: subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl

Wij  hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

  • Projectplan: een heldere omschrijving van het voorgenomen project of de voorgenomen activiteit(en) met het doel, het verwachte resultaat, de doelgroep en hoeveel mensen u denkt te bereiken.
  • Begroting: een overzicht van de kosten en de opbrengsten.
  • Het bedrag dat u bij ons aanvraagt.

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie. Als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u van ons een brief met ons besluit. Als u niet in aanmerking komt ontvangt u ook schriftelijk bericht.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als uw activiteit of project is afgerond, moet u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen. In de brief met ons subsidiebesluit staat welke stukken u moet meesturen.

Wanneer wij de 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' ontvangen hebben, nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag.

Als het project of de activiteit is verlopen, zoals u hebt aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid een integriteitsonderzoek te doen.

Als u het niet eens bent met het besluit bestaat de mogelijkheid om binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift in te dienen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem voor meer informatie over deze subsidieregeling contact op met ons subsidieadviesloket via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl