Versneller Innovatieve Ambities (VIA) Ontwikkelingsprojecten

Ondernemers die een innovatief product, een innovatieve dienst of werkwijze willen testen voordat ze dit op de markt brengen, kunnen hiervoor de VIA-subsidie aanvragen (Versneller Innovatieve Ambities).

Aanvraagperiode

Het programma loopt tot en met 31 december 2021.

Beschikbaar budget

Er is in totaal € 4.000.000 beschikbaar. 

Voor wie?

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf gevestigd en actief in Drenthe, Friesland of Groningen. 

Voorwaarden

  • Het project richt zich op nieuwe ontwikkelingen
  • Het project dient obstakelvrij te zijn bij indiening van de aanvraag
  • Het project draagt bij aan een van de vier transities en/of het doorsnijdende thema ondernemerschap binnen de RIS3 2021-2027
  • Er zijn geen verplichtingen aangegaan vóór het indienen van de subsidieaanvraag
  • Het project wordt binnen 18 maanden na toezegging van de subsidie gerealiseerd en dient in ieder geval voor 15 juni 2023 te zijn afgerond
  • De subsidiabele kosten van het project bedragen in totaal minimaal €10.000

Aanvragen

De VIA-subsidie is aan te vragen bij het SNN en bestaat uit twee onderdelen. Naast deze regeling VIA Ontwikkelingsprojecten is er de regeling VIA Softwareprojecten

Aanvragen