Innovatief en Duurzaam MKB

We steunen innovatieve en duurzame projecten in het midden-en kleinbedrijf (mkb). Deze projecten moeten ook de economie in Groningen stimuleren.

Aanvraagperiode

Vanaf 6 februari 2019 tot en met 31 december 2020. 

Beschikbaar budget

Er is € 1,6 miljoen beschikbaar.

Voor wie?

Voor alle mkb-ers in Groningen, behalve voor bedrijven in detailhandel, horeca, visserij en primaire landbouw.

Voorwaarden

 • Het project is van een of meer Groninger mkb-ondernemers. U mag samenwerken met een kennisinstelling.
 • Het project heeft een innovatief karakter en richt zich op investeringen in vernieuwende technologie. Er wordt hierbij gekeken in hoeverre een project nieuw is in onze provincie.
 • Het project levert een nieuw of verbeterd product of productieproces op.
 • Het project is duurzaam. Dat moet u laten zien op het aanvraagformulier.
 • Het project moet bijdragen aan de economische ontwikkeling van Groningen.

Maximale vergoeding

U kunt een bijdrage ontvangen van maximaal 25% van de projectkosten die voor subsidie in aanmerking komen. Kijk hiervoor in de officiële regeling

De minimale bijdrage vanuit dit programma is € 10.000 per project. De maximale bijdrage is € 50.000 per project.

Procedure

Bespreek uw projectidee eerst met een projectverwerver van de provincie Groningen. Samen kunt u kijken of u deze subsidie kunt krijgen. Neem voor een afspraak contact op met het programmasecretariaat:

Telefoon: 050 -316 45 39
E-mail: iendmkb@provinciegroningen.nl

U kunt de subsidie online aanvragen.

De volgende gegevens en documenten hebt u nodig:

 • bedrijfsgegevens (o.a. KvK-nummer)
 • projectplan
 • begroting
 • alleen voor bedrijven die deel uitmaken van een verband van ondernemingen: juridische structuur
 • verklaring de-minimissteun (PDF PDF-bestand, 51 KB)

Aanvraagformulier

 

Wanneer uw aanvraag compleet is krijgt u van ons binnen 2 weken een schriftelijke ontvangstbevestiging. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden. Wanneer wij positief over uw aanvraag beslissen ontvangt u van ons schriftelijk bericht en een voorschot van 50%.

Binnen 13 weken na afloop van het project, stuurt u de provincie een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie'. Dit moet schriftelijk. Bij ons subsidiebesluit vermelden we welke stukken u mee moet sturen. Het kan gaan om:

 • een overzicht van de werkelijke inkomsten en uitgaven met een gespecificeerde toelichting;
 • kopieën van relevante betalingsbewijzen;
 • een verslag van de activiteiten met kwalitatieve en kwantitatieve gegevens (bijvoorbeeld het verloop van de activiteit en het aantal bezoekers of deelnemers).

Als we de gegevens ontvangen hebben nemen wij een besluit over het definitieve subsidiebedrag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. Wij maken het vastgestelde bedrag zo snel mogelijk naar u over. In de afrekening verrekenen we het voorschot.

Het kan ook zijn dat u geld moet teruggeven. Bijvoorbeeld omdat de activiteit minder geld heeft gekost dan u had begroot.

Ons besluit kan ook inhouden dat we de subsidie volledig intrekken. Dat gebeurt als blijkt dat u zich niet (helemaal) hebt gehouden aan de subsidieverplichtingen. De Wet Bibob biedt ons de mogelijkheid een integriteitsonderzoek  te doen.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Wilt u hierover door ons geïnformeerd worden, neem dan contact op met het programmasecretariaat van de afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering via

Telefoon: 050 - 316 45 39
E-mail: iendmkb@provinciegroningen.nl