Innovatie en verduurzaming landbouw

Wilt u een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de landbouw in Groningen? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van deze subsidieregeling. Het budget is bedoeld voor projecten waarbij landbouw in evenwicht is met de omgeving, met zo min mogelijk belasting voor natuur en milieu en met een positieve invloed op de biodiversiteit en bodemkwaliteit.

Aanvraagperiode

U kunt het hele jaar een aanvraag indienen. De aanvraag moet vóór de start van de activiteit zijn ingediend.

Beschikbaar budget

Er is € 50.000 beschikbaar.

Voor wie?

Kleine, middelgrote en micro-ondernemingen in de landbouwsector, kennis- en onderzoeksorganisaties, samenwerkingsverbanden op het gebied van innovatie en verduurzaming in de landbouw.

Voorwaarden

Het gaat om een activiteit gericht op ten minste een van de volgende thema's:

 • verschuiving van de kostenreductiestrategie;
 • maatregelen gericht op vermindering van het gebruik van grondstoffen en een gesloten kringloop;
 • verbetering van de bodemstructuur en -biologie;
 • verbetering van de afzetmogelijkheden van duurzaam geproduceerde producten;
 • klimaatmitigatie;
 • klimaatadaptatie;
 • verbetering van het dierenwelzijn  of diergezondheid;
 • versterking van biodiversiteit en de omgevingskwaliteit;

Kijk voor de uitgebreide voorwaarden in de officiële regeling.

Maximale vergoeding

Het maximale subsidiebedrag is per project € 15.000.

Procedure

Om te weten of uw project of activiteit geschikt is voor deze subsidie, bespreekt u het project of de activiteit met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kijken we of uw project/activiteit voor deze subsidie in aanmerking komt. Ons Subsidieteam brengt u in contact met de juiste medewerker:

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl

U kunt online een aanvraag doen.

Wij  hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

 • Projectplan: een heldere omschrijving van het voorgenomen project of de voorgenomen activiteit(en) met het doel, het verwachte resultaat, de doelgroep en hoeveel mensen u denkt te bereiken.
 • Begroting: een overzicht van de kosten en de opbrengsten.
 • Het bedrag dat u bij ons aanvraagt.
 • Een de-minimisverklaring (PDF PDF-bestand, 51 KB)

Aanvraagformulier
 

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie. We verdelen de middelen op basis van volgorde van binnenkomst. U ontvangt van ons een brief of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na de datum van de brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen we het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Misschien kan een toelichting van onze kant de bezwaren wegnemen.
Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem voor meer informatie over deze subsidieregeling contact op met ons Subsidieteam via

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl