Opruiming drugsafval Groningen 2020

In natuur- en agrarische gebieden, maar ook in de kom van dorpen en steden, wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Gedupeerden die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen hiervoor compensatie aanvragen.
 

Aanvraagperiode

De aanvraagperiode is van 4 juni tot en met 1 december 2020.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor de provincie Groningen is € 41.898.
 

Voor wie?

De regeling is bestemd voor:

  • gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen;
  • particulieren die eigenaar of erfpachter zijn van een locatie waar drugsafval is gedumpt;
  • Staatsbosbeheer als eigenaar van locaties waar drugsafval is gedumpt.

Voorwaarden

De subsidie is bestemd voor de compensatie van kosten voor het opruimen van drugsafval in de periode januari 2019 tot en met november 2020. 

Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de Subsidieregeling opruiming drugsafval Groningen 2020. 

Maximale vergoeding

  • Particulieren ontvangen 100% van de kosten tot een maximum van € 24.999. Het gaat dan om afvoer en verwijdering van gedumpt drugsafval, verontreinigd oppervlaktewater en sanering van verontreinigde bodem.  
  • Gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen ontvangen 50% van de kosten tot een maximum van € 24.999.

Aanvragen

U kunt de subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Brabant. Alle aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en bij toewijzing vindt vervolgens ook de subsidiebetaling plaats. 

Aanvragen