Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL)

Via deze regeling is subsidie mogelijk voor grondeigenaren die maatregelen willen nemen om landbouwgrond in te richten als natuurgebied ('investeringssubsidie') en voor eigenaren die hun landbouwgrond blijvend willen omvormen naar natuur ('subsidie functieverandering', bedoeld om de waardedaling te compenseren wanneer landbouwgrond wordt omgezet in natuur).
 

aanvraagperiode

Aanvragen kan van 15 juli 2022 tot en met 31 oktober 2022. 

Beschikbaar budget

Er is € 20.000 beschikbaar.

Voor wie?

Voor grondeigenaren. In het openstellingsbesluit staat voor welke percelen de subsidie beschikbaar wordt gesteld.

Voorwaarden

  • De grond ligt binnen het Natuurnetwerk Nederland.
  • De natuurdoelen moeten aansluiten bij het Natuurbeheerplan.
  • De grond is in het Natuurbeheerplan Groningen aangewezen als landbouwgrond waarvoor functiewijziging mogelijk is en/of grond die ingericht mag worden als natuurgebied.

Aanvragen

Wanneer u wilt weten of er voor uw grond subsidie mogelijk is neemt u contact op met Prolander.
Prolander kan u begeleiden bij het indienen van een aanvraag en doet een pré-toets waarbij alle onderdelen van de aanvraag met u doorgesproken worden.

Telefoon:  0592 - 36 50 00
E-mail: prolander-snl@prolander.nl