Agrarische bedrijfsverplaatsing

De subsidie is bedoeld voor het verplaatsen van agrarische bedrijven uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN) naar een nieuwe locatie. Het te verplaatsen bedrijf moet voor ten minste 50 procent in een gebied liggen waarvoor een vastgesteld aankoop- of grondstrategieplan geldt.
 

Aanvraagperiode

De data voor het indienen van een aanvraag volgen nog.

Beschikbaar budget

Het budget voor 2019 volgt nog.

Voor wie?

Eigenaren van grondgebonden agrarische bedrijven.

Aanvragen

Neem voor meer informatie of vragen contact op met ons subsidieadviesloket via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl