Agrarische bedrijfsverplaatsing

De subsidie is bedoeld voor het verplaatsen van agrarische bedrijven uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN) naar een nieuwe locatie. Het te verplaatsen bedrijf moet voor ten minste 50 procent in een gebied liggen waarvoor een vastgesteld aankoop- of grondstrategieplan geldt.
 

Aanvraag gesloten

U kunt geen aanvraag meer indienen. Het subsidieplafond is bereikt.

Voor wie?

Eigenaren van grondgebonden agrarische bedrijven.

Aanvragen

Neem voor meer informatie of vragen contact op met ons Subsidieteam via

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl