Startsubsidie Lokale Energietransitie

Een energiecollectief (groep bewoners en/of bedrijven) in de provincie Groningen kan een subsidie aanvragen voor organisatie- en proceskosten die bij de start van het energieproject worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor kosten voor zaalhuur en catering voor bewonersbijeenkomsten, flyers voor promotie, ledenwervingsactiviteiten, haalbaarheidsonderzoeken, oprichten van een coöperatie en de ontwikkeling van een business.

Aanvraagperiode

Van 15 september 2016 tot en met 30 juni 2020.

Beschikbaar budget

Het totale budget voor aanvragen binnen het aardbevingsgebied is € 400.000. Voor aanvragen buiten het aardbevingsgebied is in totaal € 500.000 beschikbaar.

Voor wie?

Een energiecollectief (een groep bewoners en/of bedrijven).

Maximale vergoeding

Per lokaal energiecollectief is maximaal € 10.000 beschikbaar.

Aanvragen

De uitvoering van de Startsubsidie Lokale Energietransitie is in handen van het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts. Op de website van het Servicepunt Lokale Energie Voorwaarts vindt u meer informatie over de regeling en alle voorwaarden. Daar kunt u de subsidie ook aanvragen.

Aanvragen