Just Transition Fund

Het Just Transition Fund (JTF), het 'fonds voor een rechtvaardige transitie', is een Europees fonds voor gebieden die het zwaarst worden getroffen door de overgang naar een groene economie. Hiermee wil de Europese Unie de sociaal-economische ongelijkheid verkleinen. Het JTF komt voort uit de Europese Green Deal, die moet zorgen voor een klimaatneutraal Europa in 2050. 

Er is nog geen financiering mogelijk vanuit het JTF. De komende maanden wordt er meer duidelijk. Hieronder vindt u de veelgestelde vragen.

Voor de energietransitie zijn grote investeringen nodig in duurzame producten, processen en ketens, onderzoek, innovatie en scholing. Door de snelle afbouw van de gaswinning en de CO2-reductie gaan zo’n 20.000 banen in Noord-Nederland verloren. Tegelijkertijd biedt de transitie ook kans op nieuwe banen en op nieuwe economische activiteiten, ook buiten de energiesector. 

Met het JTF krijgt Noord-Nederland 330 miljoen euro van de EU om tot in 2027 te investeren in de transitie naar een groene economie en de effecten daarvan op de werkgelegenheid. 

Groningen is door het Rijk aangewezen als een van de zes JTF-regio's en bestaat uit de gebieden stad Groningen, Delfzijl, Eemshaven en Emmen. Initiatieven uit Noord-Nederland moeten een relatie of aantoonbaar effect hebben in deze gebieden. 

Vanuit het JTF-regioplan komt naar voren welke ambities gesteld worden in onze regio. Van daaruit wordt een operationeel plan opgesteld, waardoor duidelijk wordt welke investeringen in aanmerking komen. Dit wordt de komende maanden van 2021 duidelijk.

Projecten kunnen gemiddeld genomen maximaal 50% subsidie krijgen vanuit het JTF. De cofinanciering kan zowel een publieke als private bijdrage zijn, maar geen financiering vanuit andere EU-fondsen. Verder heeft het Rijk als uitgangspunt meegegeven dat er een gelijke verdeling moet zijn tussen projecten die meer sociaal gericht zijn (arbeidsmarkt en onderwijs) en initiatieven die investeren in een groene economie. Ook geeft men in Brussel aan dat het fonds, vooral ten aanzien van de economische pijler, bedoeld is voor het midden- en keinbedrijf (mkb). Meer details komen in het uiteindelijke subsidieprogramma te staan. 

De provincie Groningen dient het JTF-regioplan in het najaar van 2021 in bij de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor opname in het nationale JTF-plan, samen met die van vijf andere regio’s. Het Rijk levert het nationale plan vervolgens aan in Brussel. De verwachting is dat de EU het fonds bij goedkeuring in de loop 2022 openstelt. 

Hebt u nog vragen?

Neem bij vragen contact op via jtf@provinciegroningen.nl