Regeling Arbiterprocedure 2019

Woningeigenaren met aardbevingsschade die hun zaak aan de Arbiter Bodembeweging hebben voorgelegd of de Arbiterprocedure hebben doorlopen, kunnen een aanvraag indienen van maximaal € 1.900 voor (gemaakte) kosten. Dit gaat om kosten voor juridische of bouwkundige ondersteuning tijdens het proces bij de arbiter of de opvolging ervan door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Aanvraagperiode

De regeling is beschikbaar vanaf 11 september 2019 en loopt door in 2020 tot het subsidieplafond van € 200.000 is bereikt.

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond is € 200.000, met een maximum van € 1.900 per eigenaar.

Voor wie?

Woningeigenaren met aardbevingsschade, die er met de NAM niet uitkomen en hun zaak aan de Arbiter Bodembeweging hebben voorgelegd.

Voorwaarden

 • U hebt aardbevingsschade of schade door bodembeweging door gaswinning in Groningen.
 • U doorloopt op dit moment de Arbiterprocedure of 
 • u hebt de Arbiterprocedure doorlopen, maar u hebt de ontvangen vaststellingsovereenkomst van de NAM niet getekend.
 • U hebt kosten door juridische of bouwkundige ondersteuning
  •   bij een schikkingsvoorstel van de NAM;
  •   en/of bij een (concept)rapport van een schade-expert, rechtbankdeskundige of contra-expert;
  •   en/of tijdens een zitting bij de arbiter;
  •   en/of bij de beoordeling van een vaststellingsovereenkomst van de NAM.
 • Het gaat om kosten die niet op een andere manier worden vergoed.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen wij naar de officiële regeling (PDF PDF-bestand, 1 MB).

Procedure

U kunt via het aanvraagformulier een aanvraag doen.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

 • het registratienummer van de Arbiter;
 • een korte toelichting op de aanvraag;
 • een afschrift van de offerte of factuur van de deskundige;
 • een schikkingsvoorstel van de NAM en/of een (concept)rapport van een schade-expert, een rechtbankdeskundige of een contra-expert;
 • (indien van toepassing) een (tussen)uitspraak van de arbiter en/of vaststellingsovereenkomst van de NAM;
 • (indien van toepassing) een volmacht van de eigenaar dat de betaling op rekening van de deskundige moet plaatsvinden.

Aanvraagformulier

Als de aanvraag volledig wordt ingediend, zal de subsidieverlening snel plaatsvinden. De vaststelling van het uiteindelijke subsidiebedrag hangt echter af van de vraag of er via een andere weg dezelfde kosten worden vergoed. Zo zullen bij een toewijzing van de arbiter bepaalde kosten eveneens worden vergoed. Het gaat uiteindelijk om de daadwerkelijk gemaakte kosten, met een maximum van € 1.900, die niet op een andere manier voor vergoeding in aanmerking komen. Dubbelingen worden op het te subsidiëren bedrag in mindering gebracht.

Hebt u nog vragen?

Neem voor meer informatie over deze subsidieregeling contact op via

Telefoon:  050 - 316 45 35
E-mail:  gaswinning@provinciegroningen.nl