Ondersteuning Arbiterprocedure 2019

De subsidieregeling 'Ondersteuning Arbiterprocedure 2019' is bedoeld ter ondersteuning van gedupeerden in het Groninger aardbevingsgebied, die kosten hebben (gemaakt) voor bouwkundige of juridische bijstand tijdens arbiterprocedures of voor de beoordeling van een vaststellingsovereenkomst, aangeboden door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Aanvraagperiode

De regeling is beschikbaar vanaf 11 september 2019

Beschikbaar budget

Het subsidieplafond is € 200.000, met een maximum van € 1.900 per eigenaar.

Voor wie?

Woningeigenaren met aardbevingsschade, die er met de NAM niet uitkomen en hun zaak aan de Arbiter Bodembeweging hebben voorgelegd.

Voorwaarden

 • Subsidie kan worden aangevraagd door woningeigenaren die een arbiterprocedure doorlopen en:
  • aardbevingsschade hebben als gevolg van de gaswinning in Groningen;
  • of schade hebben door bodembeweging als gevolg van de gaswinning in Groningen.
 • Subsidie wordt verstrekt voor de kosten van verleende juridische of bouwkundige ondersteuning van de woningeigenaar:
  • bij een door de eigenaar ontvangen schikkingsvoorstel van de NAM en/of (concept)rapport van een schade-expert, rechtbankdeskundige of contra-expert;
  • gedurende een zitting bij de arbiter ondersteuning;
  • bij de beoordeling van een - na een uitspraak van een arbiter - ontvangen vaststellingsovereenkomst van de NAM.

Meer is te vinden de officiële regeling (PDF PDF-bestand, 1 MB).

Procedure

U kunt via het aanvraagformulier een aanvraag doen.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

 • het registratienummer van de arbiter;
 • een beschrijving van de aard en omvang van de kennisvraag;
 • een afschrift van de factuur van de deskundige;
 • (indien van toepassing) een volmacht van de eigenaar, dat de betaling op rekening van de deskundige moet plaatsvinden.

Aanvraagformulier

Als de aanvraag volledig wordt ingediend, zal de subsidieverlening snel plaatsvinden. De vaststelling van het uiteindelijke subsidiebedrag hangt echter af van de vraag of er via een andere weg dezelfde kosten worden vergoed. Zo zullen bij een toewijzing van de arbiter bepaalde kosten eveneens worden vergoed. Het gaat uiteindelijk om de daadwerkelijk gemaakte kosten, met een maximum van € 1.900, die niet op een andere manier voor vergoeding in aanmerking komen. Dubbelingen worden op het te subsidiëren bedrag in mindering gebracht.

Hebt u nog vragen?

Neem voor meer informatie over deze subsidieregeling contact via

Telefoon:  050 - 316 45 35
E-mail:  gaswinning@provinciegroningen.nl