Snelloket cultuur

De coronacrisis en gevolgen daarvan blijven de culturele en creatieve sector hard raken. Podiumkunstenaars, makers en zzp'ers kunnen met deze regeling financiële ondersteuning krijgen bij het maken van kleinschalige liveoptredens en presentaties voor publiek. Het Snelloket is ontwikkeld om de sector op een snelle en laagdrempelige manier te kunnen ondersteunen. 

Aanvragen niet meer mogelijk

Het subsidiebudget is uitgeput. U kunt geen aanvragen meer indienen.

Voor wie?

Culturele ondernemers uit de provincie Groningen, zoals podiumkunstenaars, makers en zzp'ers, die kleinschalige live projecten of presentaties voor publiek willen uitvoeren in 2022. Het project past binnen de beperkingen van de coronamaatregelen. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen.

Waar kunt u subsidie voor aanvragen?

Kleinschalige culturele liveoptredens of presentaties. 

Maximale vergoeding

Het subsidiepercentage hangt samen met de projectbegroting. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500 voor kleinere projecten met een begroting tot € 2.500 en maximaal € 5.000 voor grotere projecten met een begroting boven € 2.500. 

Voorwaarden

  • U bent gevestigd in de provincie Groningen;
  • U bent tenminste drie jaar professioneel werkzaam in de cultuursector in de provincie Groningen;
  • Bij de uitvoering of presentatie is publiek aanwezig, binnen de dan geldende coronamaatregelen;
  • De activiteit vindt plaats in de provincie Groningen
  • De uitvoering van de activiteit vindt plaats vóór 31 december 2022, tenzij de dan geldende coronamaatregelen dit onmogelijk maken; 
  • Bij het indienen van de aanvraag is de activiteit nog niet gestart. 

De uitgebreide voorwaarden staan in de officiële regeling.

Wanneer geen subsidie?

U ontvangt geen subsidie als:

  • De aanvrager eerder een subsidie heeft ontvangen tijdens de vorige rondes van de regeling Snelloket Kunstraad.
  • De aanvrager subsidie ontvangt uit een ander cultuurbudget van de provincie Groningen. 

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met ons op via:

E-mail:  t.termeer@provinciegroningen.nl 

Telefoon:  050 - 316 47 00