Ontwikkeling Innovatie Bibliotheekvoorziening

Openbare bibliotheken gaan een andere rol spelen in onze samenleving. Ze zijn meer en meer een plek waar iedereen terecht kan om te werken aan zijn eigen ontwikkeling. De klassieke bibliotheek verandert naar een plek waar de burger terecht kan voor informatie, om te leren, te ontmoeten en te lezen. Er wordt meer ingespeeld op regionaal maatschappelijke uitdagingen. Met dit budget steunen we projecten voor het ontwikkelen van vernieuwing in de bibliotheek.
 

Aanvraag gesloten

U kunt voor dit jaar geen aanvraag meer doen.

Voor wie?

Privaatrechtelijke rechtspersonen (zoals stichtingen).

Voorwaarden

1. De subsidie wordt verstrekt aan projecten die bijdragen aan:

 • Het project draagt bij aan de ontwikkeling van innovatie voor lokale bibliotheken in de overgang naar de toekomstige bibliotheek, zowel inhoudelijk als organisatorisch.
 • Het project is gebaseerd op de landelijke innovatieagenda.

2. Daarnaast is de subsidie ook voor:

 • Meefinanciering van de invoering van een innovatieproject van de bibliotheekvoorziening (alleen als ook de gemeente ook een financiële bijdrage levert).
 • Meefinanciering van projecten met een breder doel (dan cultureel) van de bibliotheekvoorziening (alleen als ook de gemeente een financiële bijdrage levert).

Voor de volledige voorwaarden van deze subsidie verwijzen wij naar de officiële regeling.

Maximale vergoeding

 • De subsidiabele kosten onder voorwaarde 1 worden volledig vergoed, mits de hoogte van de subsidie ten minste € 50.000 bedraagt.
 • De subsidiabele kosten onder voorwaarde 2 worden voor maximaal 40% vergoed, mits de hoogte van de subsidie ten minste € 25.000 bedraagt.

Geen subsidie

 • Activiteiten van de reguliere (al gesubsidieerde) taken van Biblionet en op het terrein van regulier onderwijs en opleiding.
 • Publicaties (óók van wetenschappelijke werken en leermethoden), cd's en dvd's.
 • De kosten voor reguliere exploitatie(s) en/of activiteiten/taken die al worden gesubsidieerd.
 • Consumptieve kosten.
 • De kosten voor onderhoud of verbouw van gebouwen.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met ons subsidieadviesloket via

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail:  subsidieadviesloket@provinciegroningen.nl