Evenementen

Organiseert u een groot evenement op het gebied van cultuur en sport? Dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie.

Aanvragen niet mogelijk

U kunt geen aanvraag meer indienen. Er is geen budget meer beschikbaar.

Voor wie?

Stichtingen, verenigingen en organisaties kunnen subsidie aanvragen.

Voorwaarden

  • Het gaat om een groot eenmalig evenement op het gebied van cultuur en sport.
  • Het evenement trekt minimaal 10.000 bezoekers.
  • Het evenement trekt de aandacht van de landelijke media.
  • Cofinanciering van de gemeente waar het evenement plaatsvindt is een vereiste.

U vindt de uitgebreide voorwaarden in de officiële regeling.

Procedure

U bespreekt uw evenement met een medewerker van de provincie Groningen. Samen kijkt u of uw evenement voor deze subsidie in aanmerking komt. Neem voor een afspraak contact op met ons Subsidieteam:

Telefoonnummer:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl

U kunt de subsidie aanvragen via de mail of post. Stuur uw aanvraag naar:

subsidies@provinciegroningen.nl

of

College van Gedeputeerde Staten van Groningen
Postbus 610
9700 AP Groningen

Binnen 2 weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten. We toetsen of uw aanvraag voldoet aan de criteria van deze subsidieregeling.
We behandelen de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Binnen 13 weken nadat we de volledige subsidieaanvraag hebben ontvangen beslissen we over uw aanvraag.
U ontvangt van ons per brief bericht of wij u wel of geen subsidie verlenen.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij Bezwaar maken vindt u een toelichting op de procedure. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen we het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Misschien kan een toelichting van onze kant de bezwaren wegnemen.

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) biedt ons de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een integriteitsonderzoek, te doen.

Indien wij u een subsidie van € 25.000,- of meer hebben verleend moet u ons, binnen 13 weken nadat uw project is afgerond, een 'aanvraag tot vaststelling van de subsidie' sturen.

In onze verlengingsbrief staat welke informatie u moet meesturen.

Binnen 13 weken nadat we uw aanvraag tot vaststelling van de subsidie hebben ontvangen beslissen we over uw aanvraag. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

Een subsidie kan ingetrokken worden als blijkt dat het project niet of niet volledig is uitgevoerd zoals beschreven in de subsidieaanvraag. In dat geval gaan wij over tot een terugvordering (van een deel van) de betaalde subsidie.

U kunt bezwaar indienen tegen het definitieve besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij Bezwaar maken vindt u een toelichting op de procedure. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen we het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Misschien kan een toelichting van onze kant de bezwaren wegnemen.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met ons Subsidieteam via:

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl