Digitalisering en Cultuur

Culturele instellingen die digitale toepassingen, zoals apps, willen ontwikkelen of software willen aanschaffen kunnen hiervoor subsidie krijgen. Met deze middelen kunnen culturele instellingen nieuwe bezoekers aantrekken en informeren. Daarmee willen we beter zichtbaar maken wat de provincie Groningen aan cultuur te bieden heeft.

Aanvraagperiode

De regeling loopt tot en met 31 december 2020. U kunt het hele jaar door, maar uiterlijk tot 1 december 2020 een aanvraag doen.

Beschikbaar budget

In 2018 is er € 100.000 beschikbaar. In 2019 € 105.000 en in 2020 € 112.500.

Voor wie?

(Samenwerkende) culturele instellingen in de provincie Groningen.

Voorwaarden

 • De ontwikkeling en bouw van een digitale toepassing of de aanschaf van software richt zich op het aantrekken en/of informeren van nieuwe bezoekers.
 • Het projectplan is in de ontwikkel- en eindfase afgestemd met Erfgoedpartners.
 • U evalueert het project met gebruikers.
 • U deelt de projectresultaten en het proces met andere Groningse culturele instellingen.
 • Andere private partijen betalen voor minimaal 33% mee.
 • U mag niet beginnen met de uitvoering van het project voordat wij de subsidie hebben toegekend.

Voor de volledige voorwaarden van de Subsidieregeling Digitalisering Cultuur provincie Groningen verwijzen wij naar de officiële regeling.

Maximale vergoeding

De hoogte van de subsidie bedraagt niet meer dan 67% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 5.000.
Bij een gezamenlijke aanvraag van minimaal 4 partijen geldt een maximum subsidiebedrag van € 25.000.

Procedure

U leest de subsidieregeling Digitalisering Cultuur provincie Groningen aandacht door. Daarna bespreekt u uw project met een medewerker van de Stichting Erfgoedpartners. Neem contact op via

Telefoon:  050 - 313 00 52
E-mail:  info@erfgoedpartners.nl

U kunt de subsidie online aanvragen. Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

 • een projectplan met een beschrijving van de activiteiten, de doelstellingen en resultaten;
 • een gespecificeerde begroting en dekkingsplan.
  Voor aanvragers die voor het eerst een subsidie aanvragen ook:
 • een afschrift van de oprichtingsakte of de meest recente statuten;
 • het jaarverslag;
 • de jaarrekening of de balans van het vorige jaar.

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per brief weten wanneer u een besluit kunt verwachten.
We beoordelen en behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. We bekijken of uw aanvraag past bij de voorwaarden voor deze subsidie en bij de algemene subsidievoorwaarden.

Binnen 13 weken nadat we de volledige subsidieaanvraag binnen hebben beslissen we over uw aanvraag. U ontvangt van ons een brief of de aanvraag is goedgekeurd of afgekeurd.
Als wij positief over uw aanvraag besluiten krijgt u binnen enkele weken het hele subsidiebedrag als voorschot uitbetaald.

U kunt bezwaar indienen tegen het besluit. Dat moet binnen 6 weken. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met ons Subsidieteam via:

Telefoon: 050 - 316 47 00
E-mail:  subsidies@provinciegroningen.nl