75 jaar vrijheid in Groningen

In 2020 vieren en herdenken wij 75 jaar vrijheid. In dat kader organiseert de provincie Groningen met een aantal partijen een aansprekend programma met bijzondere culturele projecten en evenementen. Er is rond dit thema geen aparte subsidieregeling. Voor losse (lokale) initiatieven wordt geadviseerd contact op te nemen met de gemeente waar de activiteit plaatsvindt. 

Budget

Er is een budget van € 550.000, waarvan € 180.000 voor Groninger gemeenten, om lokale initiatieven te ondersteunen.

Aanvragen

Lokale initiatieven die subsidie willen aanvragen, wordt geadviseerd contact op te nemen met de gemeente waar de activiteit plaatsvindt:

De provincie Groningen ondersteunt binnen haar budget een aantal grote provincieoverstijgende evenementen. De komende periode werken wij deze plannen uit, samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei, het Vfonds, de Verhalen van Groningen, het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen en de Stichting Vier 5 mei. Buiten dit programma om worden verder geen losse subsidies verleend.