't Ken weer!

Deze regeling is specifiek bedoeld om dorps- en buurthuizen in de provincie Groningen te ondersteunen bij het organiseren van het evenement ''t Ken weer!' op zaterdag 25 september. Met dit evenement wordt stilgestaan bij de hervatting van vrijwilligerswerk, na de lange onderbreking door corona, en de start van het nieuwe seizoen voor alle vrijwilligers, dorps- en buurtbewoners. Dit doen de organisatoren in samenwerking met de plaatselijke vrijwilligersorganisaties en voor alle vrijwilligers, ongeacht voor welke organisatie zij vrijwilligerswerk verrichten.

Aanvraagperiode

Aanvragen kan vanaf 1 september tot en met 1 november 2021.

Beschikbaar budget

Er is in totaal € 200.000 beschikbaar.

Voor wie?

Subsidie kan worden aangevraagd door dorps- en buurthuizen binnen de provincie Groningen waar de organisatie van het evenement is belegd.

Voorwaarden

  • U maakt  kosten of heeft kosten gemaakt voor het evenement ''t Ken weer!'.
  • U kunt slechts eenmaal een aanvraag doen.
  • U levert na het evenement ''t Ken weer!' ter verantwoording een foto, filmpje en/of kort verslag aan van de georganiseerde activiteiten in uw dorp of wijk.  

Maximale vergoeding

De maximale vergoeding is € 1.000 per dorps- of buurthuis.

Waarvoor de subsidie niet bedoeld is

  • Exploitatiekosten of personele kosten;
  • dekking van schulden of exploitatietekorten.

Procedure

U kunt uw subsidie online aanvragen.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

  • Een omschrijving waar u de subsidie voor gaat inzetten of heeft ingezet.

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 2 weken laten we u per  brief weten of u aanvraag in aanmerking komt voor een subsidie. Bij een positief besluit zullen wij het subsidiebedrag direct beschikken, uitbetalen en vaststellen.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.