Stageplaatsen Groningen (coronafonds)

Door de coronacrisis hebben veel studenten het afgelopen jaar moeite gehad om een stageplaats te vinden of moesten zij hun stage noodgedwongen stopzetten. Potentiële stagegevers hebben door de crisis andere (financiële) prioriteiten of konden door de coronamaatregelen moeilijk of geen veilige stage aanbieden.

Aanvraagperiode

Aanvragen is mogelijk vanaf 1 maart 2021.

Beschikbaar budget

In totaal is er € 270.000 beschikbaar vanuit het coronafonds. 

Voor wie?

De subsidieregeling Stageplaatsen Groningen is bedoeld voor ondernemingen, kennisinstellingen en organisaties. Zij worden gestimuleerd om studenten van het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo, hbo en wo een veilige stageplaats aan te bieden.

Coronafonds

Het coronafonds van de provincie is bedoeld om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Daarbij ligt de nadruk op vrijetijdseconomie, scholing en het behoud van werkgelegenheid. 

Aanvragen

Ondernemingen, kennisinstellingen en organisaties kunnen de subsidie Stageplaatsen Groningen vanaf 1 maart aanvragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Ga voor meer informatie en een zo goed mogelijke voorbereiding op de subsidieaanvraag naar de website van SNN.

Hebt u nog vragen?

Vragen over de subsidieregeling Stageplaatsen Groningen? Neemt u dan contact op met het SNN via:

Telefoonnummer: 050 5224 915
E-mail: bedrijvenregelingen@snn.nl