Dorpshuizen en buurthuizen (Coronafonds)

Deze regeling is specifiek bedoeld voor dorpshuizen en buurthuizen in de provincie Groningen. Er kan subsidie worden aangevraagd ter compensatie van gemaakte kosten, zodat de dorpshuizen en buurthuizen tijdens de coronacrisis toch hun maatschappelijke rol kunnen blijven uitvoeren. Gedacht kan worden aan inrichtingskosten (voor de 1,5-metermaatregelen), investeringen in digitale dienstverlening, of aangepaste activiteiten die passen binnen de coronamaatregelen. 

Aanvraagperiode

Aanvragen kan tot en met 1 augustus 2021.

Beschikbaar budget

Er is nog € 200.000 beschikbaar.

Voor wie?

Voor besturen van dorpshuizen en buurthuizen in de provincie Groningen.

Voorwaarden

  • U maakt kosten of hebt kosten gemaakt voor coronamaatregelen in uw dorpshuis of buurthuis.
  • U maakt kosten of hebt kosten gemaakt voor aangepaste activiteiten die de gevolgen van de coronacrisis beperken, dan wel dragelijker maken voor inwoners.
  • U kunt slechts eenmaal een aanvraag doen.

Maximale vergoeding

De maximale vergoeding is € 1.250 per dorpshuis of buurthuis.

Waarvoor de subsidie niet bedoeld is

  • Exploitatiekosten of personele kosten
  • Dekking van schulden of exploitatietekorten

Kijk voor alle voorwaarden in de officiële regeling.

U kunt uw subsidie online aanvragen.

Wij hebben de volgende informatie nodig voor uw aanvraag:

  • Een omschrijving waar u de subsidie voor gaat inzetten of hebt ingezet

Aanvraagformulier

U krijgt direct na uw aanvraag een ontvangstbevestiging per e-mail. Binnen 6 weken laten we u per brief weten of uw aanvraag in aanmerking komt voor een subsidie. Bij een positief besluit zullen wij het subsidiebedrag direct beschikken, uitbetalen en vaststellen.

Als u het niet eens bent met het besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift indienen. Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, stellen wij het op prijs als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen. Bij 'Bezwaar maken' vindt u een toelichting op de procedure.

Als het project of de activiteit is verlopen zoals u hebt aangegeven in de aanvraag, hoeft u verder niets te doen.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met ons Subsidieteam via:

Telefoon:  050 - 316 47 00
E-mail: subsidies@provinciegroningen.nl