Arbeidsmarktscholing Groningen (Coronafonds)

De subsidieregeling arbeidsmarktscholing versterkt de Groningse arbeidsmarkt en vergroot het kennisniveau bij werkgevers en werknemers. Hiermee kunnen bedrijven, kennisinstellingen of organisaties ondanks de coronacrisis investeren in scholing.

Aanvraagperiode

Aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2021.

Beschikbaar budget

Er is € 200.000 beschikbaar.

Voor wie?

De subsidieregeling scholing is bedoeld voor bedrijven, kennisinstellingen of organisaties die ondanks de coronacrisis willen investeren in scholing en het vergroten van de kennis van hun medewerkers. De regeling is te gebruiken voor een opleiding, training, seminar of cursus door eigenaren of medewerkers van Groningse ondernemingen, kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties.

Voorwaarden

  • De scholingsactiviteit moet worden aangeboden door een onafhankelijke deskundige.
  • De deskundige moet ingeschreven zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  • Er mag per organisatie, kennisinstelling of onderneming maximaal 2 keer gebruik worden gemaakt van deze subsidie.
  • De opleidingskosten moeten minimaal €500,- bedragen om voor subsidie in aanmerking te komen.
  • Kosten komen alleen in aanmerking voor subsidie als de verplichtingen ná 1 januari 2021 zijn aangegaan.
  • Uren, reiskosten en btw komen niet in aanmerking voor subsidie.
  • U kunt voor een specifieke scholingsactiviteit slechts één keer subsidie krijgen.
  • U mag in één aanvraag de kosten van één scholingsactiviteit gevolgd door verschillende eigenaren of medewerkers declareren.

Lees meer voorwaarden in de officiële regeling.

Coronafonds

Het Coronafonds van de provincie is bedoeld om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Daarbij ligt de nadruk op vrijetijdseconomie, scholing en het behoud van werkgelegenheid. 

Aanvragen

Ondernemers kunnen de subsidie Arbeidsmarktscholing Groningen vanaf 1 maart aanvragen via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Aanvragen

Hebt u nog vragen?

Vragen over de subsidieregeling Arbeidsmarktscholing Groningen? Neemt u dan contact op met het SNN via:

Telefoonnummer: 050 5224 915
E-mail: bedrijvenregelingen@snn.nl