Anoniem solliciteren

De provincie Groningen doet een proef met anoniem solliciteren. Zes maanden lang behandelen wij alle binnenkomende sollicitaties anoniem. De achtergrond van de sollicitant blijft onbekend. Alles waar de identiteit van de sollicitant uit kan worden opgemaakt, laten we bij de eerste selectie achterwege.

Waarom een pilot?

Als werkgever wil de provincie Groningen iedereen gelijke kansen bieden. Ongeacht leeftijd, geslacht en afkomst van de werknemer. We zien anoniem solliciteren als een middel om ongelijke kansen in het sollicitatieproces tegen te gaan. Volgens intern onderzoek komt de samenstelling van ons personeelsbestand op dit moment overeen met de beroepsbevolking in Groningen. Deze proef houdt ons als organisatie alert om ook in de toekomst een divers personeelsbestand te behouden.

Hierbij vinden we de volgende uitgangspunten belangrijk:

  • Kwaliteit blijft leidend bij werving en selectie.
  • We willen gelijkheid stimuleren en de bewustwording over de beoordeling van sollicitanten vergroten.

Duur en evaluatie

De pilot start op 1 januari 2018 en loopt tot 1 juli 2018. Door de pilot ontdekken we de effecten van anoniem solliciteren. Bij de evaluatie letten we op de volgende punten:

  • Wie heeft er gesolliciteerd en wie is er aangenomen? (leeftijd, geslacht en afkomst)
  • Zijn er verschillen tussen een selectie op basis van geanonimiseerde en volledige persoonsgegevens?
  • Wat zijn de ervaringen? Zowel van de sollicitant als van de sollicitatiecommissie.

Hoe garanderen we anonimiteit?

Het behandelen van de sollicitatie is een zorgvuldig proces. Alleen onze personeelsadministratie ziet vanaf het begin alle informatie van de sollicitant. De personeelsadministratie maakt geen deel uit van de sollicitatiecommissie. Zij zorgen dat de geanonimiseerde gegevens bij de sollicitatiecommissie terecht komen. Op basis hiervan kiest de commissie welke sollicitanten zij uitnodigen en afwijzen. De sollicitanten blijven anoniem tot het moment van het versturen van de uitnodigingen voor het eerste gesprek.

Procedure

Voor anoniem solliciteren geldt een aparte procedure (PDF PDF-bestand, 166 KB).

Hebt u nog vragen?

Neem contact op met de personeelsadministratie via e-mail, vacatures@provinciegroningen.nl