Wat doet de provincie?

Van beleid tot uitvoering

De overheid bestaat uit drie lagen: de centrale overheid (het Rijk), de provincies en de gemeenten. De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeente te klein. De provincies is dus de schakel tussen het Rijk en de gemeenten.

Wat is de taak van de provincie?

Het is de taak van de provincie om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk reilt en zeilt in de provincie Groningen. De provincie maakt beleid en voert dit uit. We doen dit op alle beleidsterreinen: van zorg tot economie, van kunst en cultuur tot ruimtelijke ordening. De provincie doet dit samen met andere instanties, gemeenten, organisaties en bedrijven. De drie belangrijkste taken van de provincie zijn:

  • Verlenen van vergunningen
  • Subsidies verstrekken
  • Beleid maken
Niehove
Het dorp Ezinge vanuit de lucht

Waar gaat het geld heen?

Om haar werk te kunnen doen heeft de provincie geld nodig. Het geld waarmee de provincie haar plannen en activiteiten kan uitvoeren komt van de rijksoverheid, uit provinciale belastingen, inkomsten uit beleggingen en deelnemingen en vanuit Europa. We besteden dit aan zaken die van algemeen belang zijn, waarvan zoveel mogelijk mensen profiteren. U kunt denken aan wegen, openbaar vervoer en de verdeling van subsidiegelden.

Sommige bestedingen staan al lang van te voren vast, maar voor een deel van het geld mogen wij zelf de bestemming bepalen. Hiervoor worden voorstellen gedaan aan Provinciale Staten, zij bepalen uiteindelijk de definitieve verdeling. Bij die beslissingen moeten de Provinciale Staten belangen zorgvuldig afwegen en compromissen sluiten waarbij het algemeen belang voorop staat.