Provinciewapen

Op 30 december 1947 wordt bij Koninklijk Besluit het wapen van de provincie Groningen officieel vastgesteld. Het wapen dateert echter al uit 1595. Stad en Ommelanden (de gebieden rond de stad) sluiten dan een akkoord, en om dat te vieren wordt een provinciewapen ontworpen. Het wapen van de provincie Groningen is een samenvoeging van het wapen van de Stad en het wapen van de Ommelanden.

Wapen van de provincie Groningen
Het wapen van de provincie Groningen is een samenvoeging van het wapen van de Stad en het wapen van de Ommelanden.

Verklaring van het provinciewapen

Het provinciewapen is verdeeld in vier delen. Linksboven en rechtsonder wordt het stadswapen afgebeeld: een dubbelkoppige zwarte adelaar. Met dit wapen worden de gebieden gesymboliseerd die rechtstreeks onder het bestuur van de stad vielen, waar de stad Groningen heer een meester was (Gorecht, Oldambten, Reiderland en Westerwolde).

In de andere kwadranten zien we het Ommelander wapen. Dit bestaat uit een zilveren schild met drie blauwe balken en elf rode harten. De drie balken stellen de drie Ommelanden, Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier voor. De elf rode harten verwijzen naar de elf onderkwartieren.

Het wapen wordt gedekt door een gouden kroon van vijf bladeren en vier parels. Het wordt aan weerszijden vastgehouden door een gouden leeuw als symbool van Nederland.