Provincievlag

Een verwijzing naar de handelsrelatie, de positie van Groningen en de Ommelanden

De provincie Groningen heeft sinds 1950 een eigen vlag. Wie goed kijkt, ziet dat de vlag lijkt op die van de Scandinavische landen. Deze gelijkenis is niet toevallig: het is een verwijzing naar de handelsrelatie met die landen die al bestaat vanaf de Middeleeuwen.
In tegenstelling tot de Scandinavische vlaggen, staat het kruis bij de Groninger vlag in het midden. Het groene kruis in het midden staat symbool voor de centrale positie van de stad Groningen. De rode en blauwe vlakken verwijzen naar de Ommelanden: de gebieden rond de stad Groningen.

Provincievlag
De provincievlag samen met de Nederlandse vlag