Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten

Wie doet wat?

Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning vormen het provinciebestuur. Maar wie doet wat?

Provinciale Staten

De Provinciale Staten staan aan het hoofd van de provincie. De leden van de Provinciale Staten worden één keer in de vier jaar gekozen en behoren allemaal tot een politieke partij. Het aantal leden is per provincie verschillend en afhankelijk van de grootte van de provincie. In Groningen hebben we 43 statenleden. Provinciale Staten vergaderen ongeveer één keer per maand, op een woensdag. Provinciale Staten bepalen het beleid op hoofdlijnen, nemen de belangrijkste beslissingen en controleren de Gedeputeerde Staten of het beleid ook wordt uitgevoerd.

Kamer van Gedeputeerde Staten
Kamer van Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie en voert de besluiten uit die Provinciale Staten hebben genomen. Het aantal gedeputeerden varieert per provincie. Iedere gedeputeerde heeft zijn of haar eigen portefeuille (takenpakket). Gedeputeerden hebben als voornaamste taak het voorbereiden en vervolgens uitvoeren van besluiten van Provinciale Staten. De gedeputeerden zijn verplicht over alle onderdelen van hun beleid inlichtingen te geven aan Provinciale Staten. Dit is de zogeheten verantwoordings- of informatieplicht.

Commissaris van de Koning

De commissaris van de Koning is zowel voorzitter van Provinciale Staten als van het college van Gedeputeerde Staten en rijksambtenaar. De commissaris van de Koning wordt niet gekozen door de inwoners van de provincie, maar benoemd door de Koning voor een periode van zes jaar. Sinds 18 april 2016 is René Paas de commissaris van de Koning in de provincie Groningen.