Over de organisatie

Achter het bureau én op locatie

Het is de taak van de provincie om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt binnen de provincie Groningen. Dit doet het provinciebestuur samen met zo'n 800 ambtenaren. Het grootste deel hiervan werkt op het provinciehuis, een klein deel in de buitendienst.

Achter het bureau én op locatie

Niet alle ambtenaren die bij de provincie werken, zitten achter hun bureau. Veel van hen zijn ook op locatie in de provincie aan het werk. Ze werken bijvoorbeeld aan de weg of zorgen ervoor dat de bruggen en sluizen het goed doen.

Binnen de provincie zijn vier verschillende types afdelingen ondergebracht:

  • stafafdelingen, zoals Facilitaire Zaken of Personeel, Organisatie en Informatievoorziening;
  • beheer/uitvoeringsafdelingen, bijvoorbeeld voor het onderhoud van wegen en kanalen;
  • beleidsafdelingen, zoals Verkeer en Vervoer en Ruimte en Samenleving;
  • matrixeenheid die door de hele organisatie heen loopt, zoals Programma- en Projectmanagement.

Platte organisatiestructuur

De provincie Groningen heeft een platte organisatie structuur met twee managementlagen: het directieteam en de afdelingshoofden. De directie bestaat uit drie directeuren en de provinciesecretaris. De provinciesecretaris is voorzitter. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van Gedeputeerde Staten. De afdelingshoofden geven sturing aan de afdelingen op basis van integraal management. Dat betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor de producten en diensten van hun afdeling en een effectieve inzet van personeel en middelen. Onderaan deze pagina vindt u het organogram van onze organisatiestructuur.

Van links naar rechts Johan Koopmans, Henk Jan Bolding, Sietske Faber en Hans Schrikkema

Logo provincie Groningen

Het logo van de provincie vindt u hieronder in verschillende formaten.

Downloads