Thees Meesters

De beeldhouwer en medailleur Thees Meesters (Haren 1908 - 2002 Groningen) genoot zijn opleiding aan de Academie Minerva te Groningen in de periode 1927 - 1932. Voor zijn vorming als beeldhouwer was vooral zijn docent Willem Valk van belang, wiens vader hem later in 1934 zou helpen aan een betrekking als penningmodelleur bij het bedrijf Gerritsen en Van Kempen in Zeist. Na zijn ontslag in 1937 koos Meesters voor een vervolgopleiding aan het Hoger Instituut van Schone Kunsten te Antwerpen. Meesters kreeg na de Tweede Wereldoorlog verscheidene opdrachten om penningen te ontwerpen, waaronder een drietal voor de Rijksuniversiteit Groningen. Beeldbepalend voor de openbare ruimte (in het bijzonder in de stad Groningen) waren vooral zijn herinneringsmonumenten, gevelstenen, muurplastieken en vrijstaande beelden. Naast deze opdrachten gaf hij les aan de Dalton HBS en de Academie Minerva. In 1964 sloot hij zich aan bij De Groninger Kunstkring De Ploeg.