Peter Achttienribbe

Peter Achttienribbe (Groningen 1942) studeerde in 1966 af aan de Academie Minerva met als studierichting grafiek. In mei van dat jaar stond zijn naam reeds vermeld op de ledenlijst van de Groninger Kunstkring De Ploeg. Hij besloot echter Groningen voor een korte tijd te verlaten om een opleiding te volgen aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Warschau. Bij terugkomst sloot hij zich aan bij de in 1959 opgerichte Groep Nu, een op vernieuwing gerichte Groninger kunstenaarsvereniging die tot 1977 tentoonstellingen zou organiseren voor haar leden. In 1967 exposeerde hij in dit verband bij Pictura. In datzelfde jaar werd Achttienribbe tevens in de gelegenheid gesteld zijn werk te tonen in het provinciehuis te Groningen. Ook was hij als exposant aanwezig op de grote jubileumtentoonstelling Een halve eeuw De Ploeg in het Groninger Museum.

Schilderij van Peter Achttienribbe
Zonder titel, 1966 - drogenaald