Jan van der Zee

Het oeuvre van Jan van der Zee (Leeuwarden 1898 - 1988 Groningen) onder één noemer brengen, is onmogelijk. Daar is het te veelzijdig voor. De materialen en technieken én de diversiteit van stijlen waar hij zich van bediende gedurende zijn bijna zeventig-jarige artistieke loopbaan, beslaan een breed scala van artistieke uitdrukkingsmogelijkheden. Hij was kundig met potlood, met verf, met het snijden van hout, vaardig in de grafische technieken en gebonden monumentale kunstvormen.

Het zou tot de jaren zestig duren voordat Van der Zee de markantste fase in zijn artistieke ontwikkeling doormaakt. Toen staakte hij het wisselende gebruik van allerlei -ismen en had de moed consequent te kiezen voor één stijl die in toenemende mate abstract werd. Dit zag hij niet alleen beloond met aandacht uit het Westen in de vorm van tentoonstellingen, maar ook met de keuze van de commissie van de stichting Groninger Culturele Gemeenschap, die het college van Gedeputeerde Staten destijds adviseerde inzake de toekenning van de Provinciale Culturele Prijs. Begin 1965 ontving hij deze onderscheiding uit handen van de toenmalige commissaris van de koningin van de provincie Groningen: mr. C.L.W. Fock.