De Ploeg en de provincie Groningen

In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw heeft de provincie Groningen werken aangekocht van de Groninger Kunstkring De Ploeg. Dit, om de eigentijdse kunst in de provincie te stimuleren, maar ook om kunstuitingen te bewaren voor volgende generaties.

Het landschap als vertrekpunt

Het landschap in al zijn verschijningsvormen als vertrekpunt. Lange tijd gold dit voor De Ploeg. Voor de provincie Groningen geldt het elke dag. U vindt hieronder, per kunstenaar, de gehele provinciale Ploeg-collectie. Wij wensen u veel kijk- en leesplezier!

Groninger Kunstkring de Ploeg