Over de provincie

Provincie Groningen; een ondernemende en vernieuwende provincie

De provincie heeft ongeveer 580.000 inwoners, verdeeld over 20 gemeenten. Groningen is een provincie met een rijke geschiedenis die teruggaat tot in de vroege middeleeuwen en – getuige de recente opgravingen in de stad Groningen - tot ver in de tijd daarvoor. Nu zijn we een ondernemende en vernieuwende provincie, met alle ruimte voor natuur en recreatie.

Bedrijvigheid in de provincie Groningen

Temidden van een land vol groen en ruimte bevindt zich het economische hart van de provincie: de stad Groningen met meer dan 200.000 inwoners. Daar vindt u de Rijksuniversiteit Groningen, de hogescholen, het Universitair Medisch Centrum, Gasunie en tal van overheidsorganisaties en dienstverlenende bedrijven. Behalve de stad Groningen heeft de provincie een bedrijvige kern in de Eemshaven en het havengebied Delfzijl. Landbouw is een andere, belangrijke economische pijler in de provincie Groningen.

Voorgevel Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Groningen

Energie: het centrale thema

Energie is een belangrijk thema van de provincie. Wie denkt aan Groningen, denkt aan energie en aardgas uit Slochteren. Maar energie is meer dan aardgas. Op dit moment werken wij aan de winning van duurzame vormen van energie.

Groningen: onderdeel van een groter geheel

De provincie werkt nauw samen met de Groninger gemeenten, de omliggende provincies én landen. De drie noordelijke provincies zijn verenigd in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Daarnaast zijn we vertegenwoordigd in samenwerkingsverbanden met Noord-Duitsland en Scandinavië.