Proclaimer

Dit is de officiële website van de provincie Groningen. Wij doen dagelijks ons best juiste en actuele informatie aan te bieden. Komt u op deze website toch informatie tegen die onjuist of verouderd is, dan horen wij dit graag van u via onze contactpagina.

Afhandeling van uw e-mail, brief of fax

De provincie Groningen behandelt uw verzoek met de grootst mogelijke zorg. Stuurt u ons een e-mail via de provinciale website (info@provinciegroningen.nl), dan ontvangt u binnen één werkdag automatisch een bericht van binnenkomst. Zo weet u zeker dat uw e-mail goed is aangekomen.

Stuurt u ons een brief, e-mail of fax, dan ontvangt u binnen acht weken een inhoudelijke reactie, tenzij we in de ontvangstbevestiging een andere termijn aangeven. We vermelden daarbij dan ook wat de reden hiervoor is. Vraagt u informatie bij ons aan, dan sturen we deze binnen een week toe. Lukt dat niet, dan hoort u binnen een week hoe wij wél aan uw vraag denken te kunnen voldoen.

In ons Handvest voor dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten.

Uw privacy

De provincie Groningen gebruikt uw persoons- of adresgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft ingevuld. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een bepaalde publicatie, dan gebruiken wij deze gegevens niet om u ook ongevraagd informatie toe te zenden.

Daarnaast verzamelen we automatisch gegevens over het bezoek en het gebruik van onze website. Deze informatie is anoniem. Informatie over bezoeken aan onze website (bijvoorbeeld IP-adressen) gebruiken we alleen voor bezoekersstatistieken, en om eventuele technische problemen op te lossen. De provincie Groningen gebruikt deze gegevens nooit om individuele bezoekers te identificeren.

Om uw privacy te beschermen, geldt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geldt ook voor persoonsgegevens die verwerkt worden via website

Links naar andere websites

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u vanaf deze website naar een externe site linkt, verlaat u de website van de provincie Groningen. Vanaf dat moment gelden de gebruiksregels van de website die u op dat moment bezoekt. De provincie Groningen is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

(Her)gebruik van informatie op deze website

De informatie op deze site is beschikbaar onder de Creative Commons: Naamsvermelding-Niet Commercieel 3.0 Nederland Licentie.

Creative Commons Licentie