Inwoners van Groningen laten hun mening horen

Burgerinitiatief geeft u de mogelijkheid mee te denken en te praten

Ongeveer één keer per maand nemen Provinciale Staten besluiten over allerlei onderwerpen die voor de inwoners van de provincie Groningen van belang zijn. Dit gebeurt in de Statenvergadering. Inwoners van de provincie Groningen kunnen hun mening laten horen aan Provinciale Staten. Burgers kunnen zelfs hun voorstel op de vergaderagenda van Provinciale Staten zetten door een burgerinitiatief in te dienen.

Provinciale Staten hebben in hun Reglement van Orde afspraken gemaakt waaraan een burgerinitiatief moet voldoen. Wilt u meer weten over het indienen van een burgerinitiatief? neem dan contact op met de Statengriffie via 050 316 4458 of statengriffie@provinciegroningen.nl.