Werken in commissies

De provincie Groningen heeft drie Statencommissies. Statenleden kunnen deelnemen aan een commissie. Tijdens een commissievergadering bespreken de aanwezige Statenleden onderwerpen die op de agenda staan met Gedeputeerde Staten en of de commissaris van de Koning. Daarna beslissen ze of het onderwerp op de agenda van de Statenvergadering moet komen zodat de 43 Statenleden er een besluit over kunnen nemen. In een commissievergaderingen wordt dus de besluitvorming die plaatsvindt tijdens de Statenvergadering voorbereid. Statencommissies worden door Provinciale Staten ingesteld. Ieder commissie heeft een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. Commissievergaderingen zijn openbaar en live te volgen vanaf de publieke tribune of via onze website. In bijzondere gevallen kan 'in beslotenheid' worden vergaderd.

Hieronder staan de commissies van de provincie Groningen. Daarnaast kunnen er ook tijdelijke commissies zijn. De vergaderdata van de commissies staan in het vergaderschema.

  • Commissie Bestuur, financiĆ«n en veiligheid;
    Statenadviseur; Anne Lies Meeske, 050 - 316 4018
  • Commissie Mobiliteit, economie en energie;
    Statenadviseur; Gerbrant van der Veen, 050 - 316 4226
  • Commissie Ruimte, natuur en leefbaarheid;
    Statenadviseur;  Julia Bordewijk, 050 - 316 4488