Vergaderingen en Inspreken

Vergaderingen

Provinciale Staten komen circa drie keer per maand bijeen voor commissievergaderingen. Gemiddeld één keer per maand is er een Statenvergadering. De Staten vergaderen meestal op een woensdag in de Statenzaal van het provinciehuis. Voor het begin van elk kalenderjaar wordt een vergaderschema vastgesteld. Staten- en commissievergaderingen zijn in principe openbaar. Soms besluiten de Staten dat het nodig is met gesloten deuren te vergaderen. Dit kan wanneer een tiende deel van de aanwezige Statenleden dit verlangt of als de voorzitter dit nodig vindt. Ook in een besloten vergadering kunnen besluiten worden genomen. Vergaderingen zijn vanaf de publieke tribune te volgen en live via de website van de provincie. Wilt u een ochtend de Statenvergadering bijwonen als gast van een Statenlid? Meld u dan aan voor Gast van de Staten.

Inspreken

Als u een mening heeft over een onderwerp waar Provinciale Staten over beslissen, kunt u dit op verschillende manieren aan de Groninger Staten laten weten. Zo kunt u een brief of e-mail sturen, een hoorzitting bijwonen, telefonisch contact opnemen met Statenleden, u kunt Praten met de Staten of gebruik maken van het spreekrecht tijdens een commissievergadering.

Hoe werkt inspreken?

Door gebruik te maken van het spreekrecht kunt u tijdens een commissievergadering in maximaal drie minuten zeggen wat u van een geagendeerd voorstel of onderwerp vindt. U kunt als individuele inwoner, groep, instantie of organisatie van de provincie Groningen gebruik maken van het spreekrecht. De provincie heeft drie Statencommissies waar u kunt inspreken. In welke commissie u moet inspreken hangt af van het onderwerp. De totale spreektijd is 30 minuten. Het hangt dus van het aantal belanghebbenden af hoe lang een inspreker het woord kan voeren.

Nadat een inspreker zijn woord heeft gedaan, mogen de commissieleden vragen stellen. Hierbij gaan zij niet in discussie met de inspreker. Vervolgens bespreken de commissieleden het onderwerp. Ten slotte krijgt de inspreker nog de mogelijkheid om hierop te reageren. De inspreker krijgt hiervoor een minuut. De commissieleden nemen deze terugkoppeling voor kennisgeving aan, zonder dat zij de mogelijkheid hebben opnieuw vragen te stellen.

Wilt u inspreken? Meld u dan aan door contact op te nemen met het secretariaat van de Statengriffie, telefoon 050-316 4458. U wordt dan telefonisch doorverbonden met de Statenadviseur van de commissie waar u wilt inspreken. De agenda voor Staten- en commissievergaderingen wordt in principe tien dagen voor aanvang in het Dagblad van het Noorden geplaatst. Normaal gesproken is dit in de zaterdageditie. Ook worden de agenda's op deze website geplaatst.

Folder

Uitgebreide informatie over inspreken kunt u vinden in onze inspreekfolder (PDF PDF-bestand, 316 KB).