Financiering van de provincie

Provinciefonds

De provincie is voor haar inkomsten voor een groot deel afhankelijk van het Rijk. Een deel van de inkomsten komt uit het Provinciefonds. Het Rijk doet een deel van de belastingopbrengst in het Provinciefonds en verdeelt dit over de twaalf provincies.

Doeluitkeringen

Naast inkomsten uit het Provinciefonds ontvangt de provincie doeluitkeringen van het Rijk. Dit zijn bijdragen voor een vast omschreven doel, bijvoorbeeld openbaar vervoer. Hoeveel een provincie krijgt is afhankelijk van het aantal inwoners, het oppervlak aan land en water en van regionale omstandigheden.

Provinciale belastingen

De provincie kan ook zelf belasting heffen. Dit is gekoppeld aan de motorrijtuigenbelasting. Deze zogenoemde 'opcenten' zijn een provinciale toeslag op de motorrijtuigenbelasting.

Leges

Overige inkomsten komen uit andere, kleinere bronnen en zijn per provincie verschillend. Zo ontvangen alle provincies leges. Leges zijn vergoedingen voor provinciale diensten, zoals het verlenen van bepaalde vergunningen.

Europese Structuurfondsen

De provincie krijgt ook inkomsten uit fondsen van de Europese Unie, de zogenoemde Europese Structuurfondsen. Hiermee kunnen provincies met bijvoorbeeld een hoge werkloosheid maatregelen nemen om extra bedrijven aan te trekken die de werkloosheid kunnen verminderen.Tot slot hebben de meeste provincies reserves die, bijvoorbeeld in de vorm van rente, zorgen voor opbrengsten.