Zo werken Provinciale Staten

Aan het hoofd van de provincie staan Provinciale Staten. Eens in de vier jaar kiezen de inwoners van de provincie Groningen van 18 jaar en ouder de leden van Provinciale Staten. De provincie Groningen heeft 43 Statenleden. Dit aantal verschilt per provincie en is afhankelijk van het aantal inwoners dat een provincie heeft.

Wat zijn de werkzaamheden van Provinciale Staten?

Provinciale Staten bepalen het beleid (op hoofdlijnen) en nemen de belangrijkste beslissingen. Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur en voert alle besluiten van Provinciale Staten uit. Provinciale Staten richten zich met name op hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functies. Onder kaderstellende functies valt onder meer het vaststellen van de begroting. In de Statenvergaderingen worden de politiek relevante zaken van de provincie behandeld.

Provinciale Staten van Groningen vergaderen normaal gesproken op woensdagen. Gemiddeld drie keer per maand komen Statenleden bijeen voor een commissievergadering. Ongeveer een keer per maand is er een Statenvergadering. De Staten bepalen zelf hun agenda. Commissie- en Statenvergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen de vergadering live volgen via de website van de provincie of vanaf de publieke tribune in het provinciehuis. Hieronder leest u hoe het werken in een vergadering gaat, wat de bevoegdheden zijn van de Staten en hoe de provincie haar financi├źn heeft georganiseerd. Ook kunt u lezen hoe u als inwoner van de provincie Groningen uw mening kunt laten horen door bijvoorbeeld in te spreken tijdens een commissievergadering of door te Praten met de Staten.

Onderwerpen